KENNIS DELEN, SLIM WERKEN

Sinds de oprichting in 2007 zet Erfgoed 2.0 zich in voor het delen van kennis voor en door erfgoedprofessionals. Daarbij gaat het niet alleen om kennis over nieuwe, sociale en/of mobiele media voor erfgoedinstellingen, maar ook over participatie, communicatie, crowdsourcing, educatie, strategie & identiteit van erfgoedinstellingen en slimmere manieren om kennis op te doen en te delen, om te netwerken, om je werk te organiseren, om verdiensten te genereren met je organisatie.
Hiervoor bieden we ook trainingen en workshops aan, we verzorgen lezingen en presentaties, organiseren bijeenkomsten en begeleiden erfgoedinstellingen bij al deze veranderingen en implementaties.

Van Erfgoed 2.0 naar Stichting E30
Waar we dat eerst onder de noemer Erfgoed 2.0 deden, doen we dat voortaan vanuit Stichting E30. Daardoor blijft het weblog en het netwerk van Erfgoed 2.0 gescheiden (en min of meer onafhankelijk) van de diensten die worden aangeboden. Min of meer, omdat veel kennis toch wordt opgedaan binnen het Erfgoed 2.0 netwerk en omdat een aantal experts uit dit netwerk via Stichting E30 beschikbaar zijn voor deze diensten.

Samenwerken
Dat doet stichting E30 niet alleen. Er wordt op initiatief van de stichting bijvoorbeeld samengewerkt met Waag Society en (de organisatie van) Museums and the Web aan een live stream met bijbehorende workshops van MW2012 voor de Nederlandse collega’s. Ook is de stichting sinds februari 2012 partner van KomJeOok. Ook zijn er (nauwe) banden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Reinwardt Academie, UvA, Erfgoedstem, DEN, Kennisland, het Landelijk Contact Museum Consulenten en diverse erfgoedhuizen, CIE, de ICOM en de NMV. Daarbij staat Stichting E30 nadrukelijk open voor nog meer samenwerking en kennisdelen. Met Erfgoed 2.0 als voorbeeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.