Advies en presentatie

Er verandert veel op het gebied van nieuwe media en informatievoorziening. Web 2.0 en sociale media bieden mogelijkheden, maar welke zijn relevant voor uw organisatie? Hoe gaan we om met openheid, mededeelzaamheid, transparantie? Betekent dat niet gewoon 24 uur per dag ermee bezig zijn? Zoveel tijd heeft u natuurlijk niet. Wat is dan reëel? En het belangrijkst: hoe past dit binnen uw specifieke situatie?
Zulke vragen en bijbehrende processen leggen een druk op de organisatie, en brengen ook volgende vragen met zich mee. Wat is waardevol, wat is duurzaam, hoe krijgen we iedereen mee de goeie kant op? Hoe passen we die nieuwe manier van werken in onze organisatie in? Hoe motiveren we iedereen om mee te bewegen met de nieuwe koers? Maar wat is die nieuwe koers eigenlijk? Wat is de kern daarvan, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een heldere, planmatige en ook inspirerende aanpak is dan een uitkomst.

Uw organisatie kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan een snelle toegang tot nieuwe informatie voor de medewerkers of collega’s. Kan ook zijn dat u snel meer expertise nodig heeft op bepaalde onderwerpen. Of simpelweg gebrek aan argumenten om de boel op gang te brengen. Misschien is het een te beperkt geval om hiervoor een hele training op te zetten. Of uw budget laat dit niet toe. Dan is een enkel adviesgesprek, lezing en/of presentatie voldoende.

Bij een adviesgesprek geven wij u specifieke informatie over de case die u ons voorlegt. Wij geven u voorbeelden en zullen samen met u naar de juiste oplossing of ontwikkeling toewerken. Bij een presentatie of lezing krijgen alle medewerkers direct toegang tot informatie, voorbeeldcases en wordt hun kennisverrijking plenair gestimuleerd.

Dit deden wij al eerder voor onder andere:

Politiemuseum
Vereniging van Samenwerkende musea in de Wetenschap enTechniek
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Internationaal Menno Simons Centrum
Allard Pierson Museum
Reinwardt Academie
SIMIN
Instituut Collectie Nederland
Friese Musea 2.0
Industrion / Continium
PACE / Stichting papua Cultureel Erfgoed
Stichting Gelders Erfgoed

Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op, en maak eventuele vragen of wensen kenbaar. We nemen dan gezamenlijk de mogelijkheden met u door.