Concept, beleid en coaching

Nieuwe ontwikkelingen…
Veel instellingen houden zich intussen al bezig met sociale media, proberen transmedia storytelling uit, of zijn weliswaar vergevorderd met digitalisering maar buigen zich niettemin het hoofd over de toegankelijkheid (en bruikbaarheid) van hun collectie online. Wat zijn best practises op het gebied van participatie van bezoekers? Wanneer en hoe werkt crowdsourcing? Moet u nu aan de slag met crossmedia, sociale media, transmedia?

Met de nieuwe mogelijkheden dienen zich meteen nieuwe vragen aan. Hoe kan het museum buiten de muren aanwezig zijn, hoe kan het museum letterlijk op de (digitale) kaart gezet worden, voorzien van social tagging, streetview, storytelling, etc. etc.? Hoe en wanneer kunnen mobiele media ingezet worden? Misschien heeft u minder behoefte aan praktische informatie maar des te meer aan organisatorische ondersteuning. Gebruik van sociale media heeft immers impact op uw organisatie en het implementeren van zulke veranderingen gaat allerminst vanzelf. Waar te beginnen en hoe krijgt u de medewerkers mee? Welke verdienmodellen werken daarbij?

… nieuwe oplossingen
In het netwerk van Erfgoed 2.0 bevinden zich veel specialisten en komen veel voorbeelden aan de orde. Daar doet u hopelijk uw voordeel al mee. Mocht u daarbij extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vervatten van al die mogelijkheden in een integraal, verantwoord beleid? De adviseurs van Erfgoed 2.0 (Simone Stoltz, Theo Meereboer en een pool van ervaren freelancers) kunnen u ondersteunen met advies, conceptontwikkeling, begeleiding bij creatieve brainstorms met een team en/of stakeholders om zo tot nieuwe inzichten en (realisatie van) concepten te komen.

Zoekt u ondersteuning bij conceptontwikkeling op crossmediaal vlak, wilt u de communicatie strategie van uw instelling verversen? Hebt u ondersteuning nodig bij visievorming en implementatie ten aaanzien van sociale media binnen uw organisatie, kunt u  tentoonstellingen en/of educatie, of ? Bent u actief met digitalisering en publieksparticipatie bij het toegankelijk maken van uw collecties en wilt u uw werkzaamheden structureel ingebed zien binnen de instelling? Ook daarin kunnen wij u ondersteunen en begeleiden.

Wij deden dit al voor onder andere:

Instituut Collectie Nederland (m.n. Collectiewijzer)
VSC (Vereniging van samenwerkende centra en musea in wetenschap en techniek)
Allard Pierson Museum
Friese Musea 2.0
Continium Kerkrade (v/h Industrion)
Internationaal Menno Simons Centrum
PACE / Stichting papua Cultureel Erfgoed
Politiemuseum
Stichting Gelders Erfgoed
LSPS (Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten)

Voor vrijblijvende informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen per mail.