Kleine collecties online?

Het online tonen van de collectie lijkt gemeengoed te zijn. Niet alleen in websites en databases maar ook binnen de sociale media zien we steeds meer erfgoedcollecties zichtbaar worden. Werken aan digitale toegankelijkheid is op deze schaal al bijna een kerntaak geworden. Er zijn echter ook nog genoeg musea waarbij de (basis)kennis ontbreekt om goed in te spelen op deze ontwikkeling.
Speciaal voor de kleinere erfgoedinstellingen -en dan specifiek de medewerkers met een beperkte kennis in ICT, maar die wel verantwoordelijk zijn voor de vertaalslag tussen museum en ICT(bureau)- biedt Stichting E30 in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht de training Collecties Online.

Tijdens deze workshop bespreken we de overwegingen om de collectie wel of niet online te presenteren. Hierbij worden diverse voorbeelden uitgelicht en besproken wat er voor musea zoal mogelijk is. We gaan hierbij in op vragen zoals ‘welke rol geef ik het publiek?’ en ‘hoe ga ik om met verwachtingen van verschillende doelgroepen?’ Ook is er aandacht voor personele en financiële inzet voor digitale collectiepresentaties. Tijdens deze workshop wordt, naast plenaire sessies, gewerkt in kleine groepen aan een eigen casus. Na afloop wordt bovendien het handboek ‘De Wegwijzer collecties op internet’ uitgereikt.

Docent: Simone Stoltz van Stichting E30
Tijd: dinsdag 10 juli van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Utrecht, Landgoed Oostbroek
Prijs: €95,- (incl. lunch en handboek ‘De Wegwijzer collecties op internet’)
Aanmelden: aanmelding geschied via Landschap Erfgoed Utrecht

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.