MBA Culture, Heritage & Citizenship gelanceerd

Amsterdam Summer University (AMSU) en the Netherlands Business Academy beginnen een volwaardige deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship vanaf januari 2016. Zij voldoen hiermee aan een groeiende behoefte onder ervaren, leidinggevende professionals en consimage petjesultants in de erfgoed-, cultuur- en (podium)kunstsector. Dit MBA (uniek in Europa!) combineert vaardigheden en kennis uit de bedrijfskunde met ervaringen uit de cultuur-en erfgoedsector. Daarbij wil de opleiding de scheiding tussen materieel en immaterieel erfgoed wegnemen en het betrekken van het publiek ontwikkelen van audience development tot citizenship education. if then is now is samen met de Felix Meritis Foundation strategisch partner van dit MBA.

Waarom MBA Culture, Heritage & Citizenship?

Nu de belangstelling voor erfgoed toeneemt voor de ideeëngeschiedenis van tastbare monumenten, zijn vraagstukken van identiteit en burgerschap niet ver weg. Het managen van dit samenhangende complex van op zichzelf staande disciplines en uitvoeringspraktijken vereist een nieuwe innovatieve en bedrijfsmatige benadering. De deskundigheid van de huidige leidinggevenden in de sector moet op deze gebieden worden aangescherpt.  De komende jaren is er behoefte aan professionals die de vraagstelling kunnen combineren met de tools die een gedegen MBA opleiding biedt.

(Gast)docenten

Naast de “klassieke” bedrijfskundevaardigheden worden innovatieve inzichten en modellen uit de werkpraktijk aangeboden. Met modules als HRM, Strategie & Beleid, Leadership, Verandermanagement, Ethiek en andere, sluit deze opleiding perfect aan op de behoefte in de sector. Voor de ideale invulling van de cultuur- en  erfgoedpraktijk zijn gastdocenten aangetrokken. Inmiddels hebben o.a. de volgende personen toegezegd als gastdocent hun medewerking te verlenen.

  • Matthijs van Dijk, Social Design, Universiteit Delft
  • Paul Spies, directeur Amsterdam Museum
  • Zef Hemel, Urban and Regional Planning, Wibaut leerstoel UvA
  • Franco Bianchini, Cultural Policy and Planning, Leeds Beckett University, UK
  • Mario Neve, Cultural Heritage Department, University of Bologna, Campus di Ravenna

Op de website van AMSU kun je de actuele lijst van gastdocenten vinden.

Aanbevelingen!                                      

Oud-directeur Nieuwe Kerk en Hermitage aan de Amstel Ernst Veen vindt het een goede zaak dat dit MBA er komt: “In mijn dagelijkse beroepspraktijk maak ik veel gebruik van hetgeen ik al doende geleerd heb. Een volwassen academische opleiding was er in mijn tijd nog niet. Ik juich dit initiatief van harte toe, vooral omdat de praktijkkennis van zoveel voortreffelijke collega’s in het cursusprogramma is opgenomen. Een must voor avontuurlijke leidinggevenden.”

En Harry Starren, oud-directeur De Baak ondersteunt de totstandkoming van dit MBA: “Innovatie begint vaak door bestaande kennis op een andere manier in te zetten, door een vraagstuk vanuit verschillende disciplines te benaderen. Niet alleen een verrijking voor de beroepsbeoefenaren, maar ook een noodzakelijke verbreding van de vraagstelling, waardoor oplossingen bereikbaar worden die voordien niet gezien werden

Meer informatie over deze opleiding kun je vinden op de website van de Amsterdam Summer University. Je kunt je opgeven voor een informatiebijeenkomst en een intake met de initiatiefnemer Steve Austen hoort bij de toelatingsprocedure.

Binnenkort meer over de achtergronden en visie achter dit MBA op Erfgoed 2.0!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.