meer dan 10.000 keer bekeken

Op 7 september 2007 deed ik 3e jaars studenten van de Reinwardt Academie en (eindexamen) studenten van MIM tijdens de eerste les van de module communicatie en e-cultuur een voorstel. In plaats van ieder voor zich aan een weblog te werken (bij wijze van opdracht), konden we toch veel beter met z’n allen een weblog opzetten en onderhouden? En dan zetten we daar allerhande interessante berichten, aankondigingen, recenties, doorverwijzingen en overwegingen op die te maken hebben met erfgoed, nieuwe media, e-cultuur, musea, communicatie, web2.0, crossmedia, enzovoorts. “Weet je wat,” zei ik, “we doen het meteen”

Tien minuten later was de eerste versie van dit weblog ontstaan. Ruim twee maanden later was de module afgerond en hadden we inmddels een weblog dat met enige regelmaat geupdate werd. Een weblog dat ook al door anderen (externen) bezocht werd. Een weblog dat ook een ondersteunende functie had tijdens de lessen en meteen ook een archief functie: iedereen kon er van alles op terugvinden.

Ik bleef posten op het weblog en nodigde de studenten uit dat vooral ook te blijven doen. Op een enkele post na gebeurde dat niet, begrijpelijkerwijs.
Een paar maanden later trad Simone Stoltz toe als auteur op het weblog. Samen vormen we nu de (hoofd)redactie. En inmiddels zijn we bezig met plannen voor vernieuwing en uitbreiding van het weblog.

Nu, zeven maanden later, zijn we de grens van 10.000 unieke views gepasseerd. De aandacht voor het weblog neemt nog steeds toe en daarmee ons enthousiasme om er een inspirerend en professioneel weblog over e-cultuur, nieuwe media en erfgoed van te blijven maken.

Bedankt voor de aandacht en de bijdragen en graag meer daarvan in de toekomst…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.