museum 2.0 in Friesland

Erfgoed Nederland heeft het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof gevraagd deel te nemen aan een pilot in het kader van het programma ICT-gebruik in musea. Met dit programma wil Erfgoed Nederland:
– inzicht krijgen in de ontwikkelingen die een museumorganisatie doormaakt tijdens de groei naar een museum 2.0-concept;
– een visie vormen op competenties die horen bij museum 2.0;
– ingrediënten bieden voor een generiek stappenplan.

De beoogde eindresultaten voor het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof zijn:
– een gemeenschappelijk gedragen visie ontwikkelen op gebruik van nieuwe media en internettechnieken;
– inzicht krijgen in bijbehorende competenties, taken en verantwoordelijkheden, processen en procedures;
– duurzame inbedding bewerkstelligen van nieuwe technieken en media in kernactiviteiten museum (vaste opstelling en tijdelijke presentaties).

Plan van aanpak
De pilot is in drie fasen ingedeeld:
Fase 1: Deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling en concepten;
Fase 2: Uitwerking in eindproducten en vertaling naar organisatie en techniek;
Fase 3: Implementatie eindproducten en publicatie stappenplan.

Onlangs is het weblog Friese Musea 2.0 gelanceerd als ondersteuning van de pilot Museum 2.0. Met dit weblog kunnen deelnemers en belangstellenden reageren op de pilot Museum 2.0 in het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof. De pilot wordt uitgevoerd met steun van Erfgoed Nederland.

Tussen 1 september en 31 december 2008 zullen de twee Friese musea de mogelijkheden van web 2.0 proberen toe te passen in hun publieksuitingen. Collega’s uit de musea (conservatoren, medewerkers educatie, communicatie, pr en marketing, collectiemederwerkers) discussiëren via dit webblog met elkaar.
Verschillende specialisten op het gebied van web 2.0 zijn uitgenodigd om mee te bloggen: onder meer Marié-Jose Klaver (journalist en publicist, onder meer bij NRC Handelsblad en IP), Nick Poole (managing director Collections Trust, voorheen MDA), Bart van der Meij (business consultant Ordina) en Kees Westerkamp (docent Hanzehogeschool).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.