MW2008 #1: museums and the web

Op dinsdag 8 april is in Montreal de conferentie Museums and the Web van start gegaan. Samen met Simone Stoltz ben ik sinds dinsdag bij de conferentie aanwezig. We zullen op dit weblog van verschillende sessies en workshops verslag uitbrengen.

Dinsdag vertrokken we bijtijds (7:30) met de bus naar Ottawa voor een excursie naar 3 instellingen: the Canadian Museum of Nature, the Science and Technology Museum en de National Research Council. Ook van deze excursie zal ik een kort verslag plaatsen. Het is interessant om de verschillen te merken in de benaderingswijze van de instellingen als het om online communicatie gaat, betrokkenheid vragen van bezoekers, collectie tonen etc. Vooralsnog boden deze musea geen nieuwe inzichten, maar wel inspiratie.

Van verschillende sprekers op de conferentie staan al papers online. Op het New Media Initiatives Blog zijn ook verslagen van conferentie te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.