MW2012: meer de diepte in

gastredacteur: Edith Schreurs, Digital communication at Van Gogh Museum
 
Momenteel vindt in het zonnige San Diego Museums and the Web plaats, het jaarlijkse internationale congres waar diverse aspecten van online cultureel erfgoed centraal staan. Zoals webtechniek, content, strategie, ontwerp, engagement, evaluatie en meetbaarheid. Er worden succesverhalen verteld, maar ook faalverhalen gedeeld.
In eerdere edities ging het vaak om praktische toepassingen van nieuwe technieken en online ontwikkelingen. Deze keer zie je dat het nu wat meer de diepte in gaat: hoe haal je het beste uit alle platforms, content en data die de afgelopen jaren ontwikkeld is? En hoe zorg je ervoor dat de gehele organisatie het belang van digitale media begrijpt en erkent, dat het niet alleen iets is voor Communicatie, Marketing en Educatie?
In een sessie over digitale strategie spraken Charlotte Sexton van National Gallery en Carolyn Royston van het Imperial War Museum over hun aanpak. Beide musea ondergingen de laatste jaren grote organisatorische veranderingen. Het Imperial War Museum kreeg een eigen afdeling New Media waarvan Carolyn nu hoofd is. New Media werd gezien als belangrijk voor de toekomst van het museum en het moest de steun krijgen van het hoger management.
Bij de National Gallery werd een nieuwe divisie gecreeerd gericht op ‘public engagement and interpretation’. Dit betekende voor de Digital Media afdeling van Charlotte dat de nadruk verschoof van communicatie naar betrokkenheid, en dit had weer een aanpassing in de strategie tot gevolg.
In beide situaties werd het belang van digitaal voor de gehele organisatie gezien. En omdat alle lagen van de organisatie betrokken waren bij ontwikkelen van de digitale strategie is het nu voor zowel Carolyn als Charlotte makkelijker om de strategie te integreren in de organisatie. Zo hebben ze een analytics groep geinitieerd met vertegenwoordigers van diverse afdelingen om de performance van de website te beoordelen en te vergelijken met de gestelde doelen. Hierdoor kunnen ze sneller aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en worden succesfactoren beter begrepen.
Ook hebben beide organisaties nu een redactieraad met vertegenwoordigers van diverse afdelingen die maandelijks een contentplan maakt voor alle digitale kanalen. Contentontwikkeling staat nu beter op de kaart en er kan efficienter gebruik gemaakt worden van medewerkers voor het ontwikkelen van content.
De nieuwe digitale strategie geeft hen steviger kaders voor projecten, prioriteiten en ondersteuning en het heeft tot een nieuwe manier van denken geleid in de gehele organisatie.
Bij dit soort digitale ontwikkelingen in een organisatie gaat het niet zozeer om de technische kant van het verhaal, maar wat het de organisatie oplevert; in hoeverre draagt ‘digitaal’ bij aan de doelstellingen van het museum?
Waar ik benieuwd naar ben is hoe online media in Nederlandse culturele organisaties wordt belegd. Heb je een eigen afdeling of is het onderdeel van communicatie, marketing, educatie of andere afdeling? Heb je een digitale strategie? Hoe is dat geintegreerd in de overall strategie van de organisatie? Wat heeft het je opgeleverd?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.