Na web 2.0 nu ook de tweede generatie internet?

Amper een generatie na de geboorte lijkt het World Wide Web in verval, omdat het steeds minder over het (online) zoeken en browsen van webpagina’s gaat en steeds meer over het verkrijgen van informatie en entertainment via afgeslankte en toegewijde diensten waarbij de connectie met het web minder zichtbaar is. Chris Anderson legt op Wired uit hoe dit nieuwe paradigma de onvermijdelijke loop van het kapitalisme weerspiegelt. Hij doelt daarbij onder meer op het toegenomen gebruik van diverse apps, die wel gebruik maken van de infrastructuur van internet, maar los daarvan lijken te opereren. “Over the past few years, one of the most important shifts in the digital world has been the move from the wide-open Web to semiclosed platforms that use the Internet for transport but not the browser for display. It’s driven primarily by the rise of the iPhone model of mobile computing, and it’s a world Google can’t crawl, one where HTML doesn’t rule.”

De erfgoedspecialist die zich bezighoudt met born digital en eigentijds erfgoed zal het er nog druk mee krijgen: wat gaan we vastleggen en volgens welke criteria? Hoe kun je zo’n dynamische ontwikkeling conserveren en in de toekomst toegankelijk houden? En hoe belangrijk is de ontwikkeling die nu beschreven wordt; is er eigenlijk wel wat aan de hand? Moeten we kijken naar de toepassingen, naar de techniek of naar de verdienmodellen; wat is vanuit historisch en cultureel oogpunt het meest doorslaggevend in deze ontwikkelingen?
Volgens Chris Anderson wordt de trend onderbouwd door het feit dat het makkelijker is voor bedrijven om geld te verdienen op zulke platforms (en bijbehorende apps voor -persoonlijk- mobiel internet ) als Last.fm, Facebook, Flickr, Twitter dan via (afzonderlijke) webpagina’s. Producenten en consumenten schijnen het erover eens te zijn: het Web is niet het hoogtepunt van de digitale revolutie.

Me dunkt, het is ook zeker niet het eindpunt. Maar is het Web dan dood? Waarom praten we dan bijvoorbeeld over Web 2.0; is er geen nieuwe generatie of is die dood geboren?De ondertitel is hier belangrijk om te vermelden: lang leve het internet. Kortom, er gaat niks verloren, de schrijver wil vooral een keerpunt aanduiden. Misschien gaat het helemaal niet om het Web of Internet, maar nog steeds over ontmoetingsplekken en gesprekken en levert internet daarvoor een infrastructuur. Hoe zit het dan met html, java, flash (action script), xml, ajax, html5? Moeten we het hebben over die evolutie? Voor wie verandert er iets, voor de gebruiker of voor de programmeur of voor de marketeer?

Natuurlijk, e-readers en de i-Pad maken het lezen van teksten op internet een stuk plezieriger. Ik denk niet dat ze de krant of de webpagina volledig gaan vevangen. dat heeft ook met gebruiksmoment en gebruikerservaring te maken. Ze bieden nieuwe mogelijkheden en eisen een deel van de beperkte aandacht van de gebruiker op. En interactieve, digitale tv zal ook steeds meer content van en via internet bij de gebruiker brengen (en daarvandaan, anders is het weinig interactief). Dat roept inderdaad de vraag op wat dan nog het nut is van webpagina’s. Volgens mij is het voordeel allereerst dat veel werk en e-mail via een pc of laptop gedaan wordt. Van daar is de overstap naar een webpagina bijzonder klein. Ook het uploaden van opgeslagen content (foto’s, video, pdf’s) gaat makkelijk vanaf de pc/harde schijf naar een webpagina (al dan niet vertoond op een tv-scherm). Daar is bereik en kunnen dus diensten geboden worden. In die zin zie ik eerder het einde van de pc dan van het web naderbij komen.

© maximumpc.com

Je hoeft dus geen expert te zijn om te constateren dat mobiel internet gebruik en bijbehorende apps enorm is toegenomen de afgelopen jaren en dat dit een verandering teweeg brengt op het web, zoals we dat kennen via browsers. En natuurlijk evolueren de verdienmodellen mee. Om nu het web (in de zin van de webbrowser) te vergelijken met het gebruik van ansichtkaarten en telegrammen (het verdwijnt niet, maar wordt marginaal), vind ik overtrokken. “Het web als een laag die het (via webbrowsers) gemakkelijker maakt om te navigeren het internet, zal niet weggaan”, zegt ook een van de commentaren op het artikel. De scheiding tussen het Web en Internet is wat geforceerd, maar in dit geval kunnen we zeggen dat na de tweede generatie web, die bijdroeg aan de evolutie van mobiel internet, dat mobiele gebruik de tweede generatie van internet heeft verwekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.