next generation museum

Beginnen met luisteren (visitor-voices-book-club-part-4), zo heet de laatste selectie van de verzameling essays, Visitor Voices in Museum Exhibitions, onder redactie van Wendy Pollock en Kathy McLean. Gedurende drie weken lang is een energieke conversatie, in de vorm van persoonlijke reacties en ervaringen en een gezamenlijke inspanning van co-expressie en co-creatie, geobserveerd.

En wat betekent het om echt te luisteren naar bezoekers in een museum? Allereerst houdt het in als museum je mond houden en bezoekers vooral vertrouwen en aandacht schenken. Klinkt New-Age, of New-Age2.0, maar daarmee doen we aandacht en vertrouwen als basale waarden tekort.


Volgens Nina Simon van Museum 2.0, een weblog waar Patty Demper al eerder aandacht aan schonk op erfgoed2.0, krijg je de beste uitspraken van bezoekers niet door prachtige en doordrachte marketing acties, maar juist vanuit je eigen wens om te luisteren en te leren van bezoekers. Daar gaat dus een verandering van het museum aan vooraf: geen experiment of tijdelijke houding, maar een overtuiging.
.

In het artikel ook aandacht voor de vraag of het merendeel van wat bezoekers te vertellen hebben niet linea recta naar de prullenmand verwezen dient te worden, omdat ze toch niets bijzonders te vertellen zouden hebben. Bezoekers zijn tenslotte geen deskundigen en komen zelden verder dan “leuk” of “niet leuk”. Toch?

Lees het hele artikel op museumtwo.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.