nieuwe businessmodellen van 2010

Het afgelopen jaar 2010 is er vrij veel gebeurd op gebied van nieuwe media, als je bedenkt dat Twitter nu echt is aangeslagen bij een breder publiek, ook bij de politiek, dat Facebook wordt gezien als de (nieuwe) infrastructuur, dat de markt voor tablet computers is ontstaan; met alle maatschappelijke en economische gevolgen van dien.
In 2010 zijn ook erfgoedinstellingen en-masse gebruik gaan maken van sociale media; soms weloverwogen, soms op goed geluk. Tegelijkertijd is er een ander politiek klimaat gekomen met als duidelijke uitkomst een enorme bezuiniging, niet in het minst in de culturele sector.
Het noodzaakt de organisaties tot strategische keuzes waar het gaat om inzet van sociale media, zowel intern als extern. En dat heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering. Er moeten immers keuzes gemaakt worden die betrekking hebben op de inrichting van werkprocessen (denk bijvoorbeeld aan crowdsourcing), op het aangaan van relaties met stakeholders en partners en op gebied van HRM en P&O.

Dan is het interessant om te kijken wat 2010 niet alleen aan nieuwe media, maar ook aan nieuwe businessmodellen al heeft opgeleverd. Erwin Blom verwijst op zijn onvolprezen weblog naar een presentatie die hij via @Marketingfacts tegenkwam. Hierin passeren 10 businessmodellen de revue. Of eigenlijk gaat het om verdienmodellen, manieren om geld te verdienen dus. Dat is vaak een mooi vertrekpunt.

“10 business models that rocked 2010”


View more presentations from boardofinnovation.

Overigens volgen we op Slideshare momenteel een klein aantal interessante personen/organisaties. Graag ontvangen we suggesties voor presentaies op gebied van businessmodel innovatie en voor meer personen en organisaties om te volgen! Doe je suggesties svp. in een reactie op deze blogpost, of mail naar de redactie van dit weblog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.