Nieuwe media versus museumteksten

door: Silvia Nelis

Traditionele museumteksten op een andere manier aangeboden voor de doelgroep dertigplusser

Voor mijn afstuderen aan de Reinwardt Academie heb ik een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor musea om nieuwe media te gebruiken om de traditionele museumteksten op een andere manier aan te bieden aan de doelgroep dertigplusser. Er zijn al veel onderzoeken over het gebruik van nieuwe media buiten het museumgebouw. Mijn onderzoek gaat juist over het gebruik binnen de muren.

Nieuwe media zijn voor mij de manier om de bezoeker meer verdiepende informatie aan te bieden zonder dat hij overvallen wordt door veel bordjes met lange stukken tekst. Ook kan er meer informatie aangeboden worden op maat van de individuele bezoeker.

In mijn ogen moeten musea een aantal zaken goed voor ogen houden, willen ze gebruik maken van nieuwe media binnen het museumgebouw. Zoals:

  • Bouw het gebruik van nieuwe media in binnen werkprocessen van het museum.
  • Beoordeel kritisch of de nieuwe media ook daadwerkelijk iets toevoegt aan het verhaal dat het museum uitdraagt. Ga geen nieuwe media inzetten omdat iedereen dat doet.
  • Zorg voor een wisselwerking tussen nieuwe media binnen de museummuren en nieuwe media buiten de museummuren. Laat de discussies over onderwerpen buiten de muren plaatsvinden en zorg vooral voor verdiepende informatie binnen de muren.
  • Laat de traditionele museumteksten niet weg maar houd deze zo kort mogelijk en gebruik de nieuwe media om extra verdiepende informatie te geven.
  • Zorg dat de verdiepende informatie de basisregels van een traditionele museumtekst volgt. Op deze manier wordt bereikt dat de bezoeker blijft kijken naar het object en niet alleen bezig is met zijn smartphone.
  • Creëer menu’s om de interactiviteit te waarborgen en de informatie op maat van de bezoeker aan te bieden.

In de toekomst zullen nieuwe media zich blijven ontwikkelen. De nieuwe media van nu zijn de basis voor het gebruik van nieuwe media in de toekomst. Ik zie in elk geval veel kansen liggen voor het gebruik van nieuwe media en die kansen zullen in mijn ogen alleen maar groeien in de toekomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.