Nieuwe subsidieregeling ‘Innovatie cultuuruitingen’ gepubliceerd

Op 2 juli 2009 is de regeling ‘Innovatie cultuuruitingen’ gepresenteerd. In 2009 stelt het ministerie van OCW drie miljoen euro beschikbaar voor culturele instellingen die met vernieuwende projecten meer en nieuwe publieksgroepen moeten zien te bereiken. De regeling wordt uitgevoerd door Senternovem.
De regeling is bedoeld voor culturele instellingen (en hun belangenbehartigers) die door vernieuwing beogen de maatschappelijke waardering van kunst en cultuur te vergroten. De uitdaging is om hun publieksbereik te vergroten en aansluiting te vinden met nieuwe publieksgroepen. Doel is om daarmee het ondernemerschap in de sector te stimuleren. Samenwerking en netwerkvorming met instellingen van (bij voorkeur) buiten de cultuursector zijn een voorwaarde.
Vernieuwing of innovatie kan inhouden dat een nieuw product wordt ontwikkeld (een uitvinding, een inventie), maar evenzeer dat een bestaand product op een nieuwe wijze wordt toegepast. Hoe vernieuwend is bijvoorbeeld een voorgestelde distributievorm, samenwerkingsvorm of technische innovatie?

Meer informatie over de regeling: www.senternovem.nl/innovatiecultuuruitingen
Bekijk het overzicht van fondsen en subsidies voor digitaal erfgoed in de Subsidiewijzer van DEN.

bron: website DEN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.