Ondersteun het stadsarchief in Keulen!

[bericht overgenomen van Museumservice.nl]
Beste Collega’s,

Gistermiddag ontvingen wij een verzoek om ondersteuning van het Stadsarchief in Keulen. Het stadsarchief heeft behoefte aan hulp van professionals die hen kunnen helpen met de vele werkzaamheden die moeten worden verricht. Voor meer informatie kunt u het hele bericht lezen, dat wij aan deze mail hebben toegevoegd.
Blue Shield Nederland is een organisatie die zich richt op de bescherming en herstel van cultureel erfgoed na noodsituaties zoals ontstaan in Keulen, daarom sturen wij dit verzoek door naar onze achterban en relaties. Mocht u kunnen helpen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen via de (hieronder) genoemde e-mailadressen.
Geeft u uw voornemen s.v.p. ook door aan het ANCBS coördinatiecentrum van Blue Shield in Den Haag. Een actueel overzicht van het hulpaanbod helpt ANCBS bij haar coördinerende taak. Meer informatie over de situatie in Keulen kunt u vinden op onze site: www.ancbs.org.

U kunt ons op de hoogte houden door te mailen naar contact@ancbs.org of te bellen naar het ANCBS kantoor.

Namens de Association of the National Committees of the Blue Shield

Marjan Otter
secretaris Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS)

Postal address: ANCBS Office, Laan van Meerdervoort 70 2517 AN The Hague, The Netherlands

E mail address: contact@ancbs.org
Web address: www.ancbs.org
Telephone: 00 31 (0)70-3466161
Fax: 00 31 (0)70-3467232

lees het volledige bericht op Museumservice.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.