Oneindig Noord-Holland

In 2007/2008 heb ik vanuit mijn toenmalige functie Adviseur e-Cultuur bij Cultureel Erfgoed Noord-Holland het initiatief gegeven voor een zogenaamd digitaal Noord-Hollands museum. Deze digitale ‘plek’ zou informatie moeten verschaffen over Noord-Holland, haar cultuur, haar erfgoed en haar bewoners door de informatie die binnen de provincie vindbaar is bij erfgoedinstellingen te verbinden. Dergelijke plannen zijn door de provincie verder ontwikkeld.
Theo Meereboer heeft vanuit Erfgoed 2.0 hierbij advies gegeven via een zogeheten expertmeeting. Hierin adviseerde hij vooral de nadruk te leggen op ontmoetingsplekken en gesprekken en zo min mogelijk ‘zenden’. Het resultaat van de op 13 januari jongsleden gelanceerde site OneindigNoordHolland mag er zijn en we kunnen ons voorstellen dat de Provincie Noord-Holland hier heel blij mee is. We zijn benieuwd naar de bevindingen van onze collega’s. Is Oneindig Noord-Holland een voorbeeldproject? Wat zou het nog beter maken? Of is de plank mis geslagen? Wat biedt de site eigenlijk?

Deze ‘interactieve verhalensite’ biedt informatie over het verleden van Noord-Holland. Het maakt cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk, zou moeten leiden tot meer toerisme en daarmee zijdelings de Noord-Hollandse economie stimuleren. (Het stimuleren van de economie was niet opgenomen in mijn opzet.)
Op de site zijn verhalen gekoppeld aan (digitale collecties) van musea en archieven. Zo worden objecten van musea gekoppeld aan archieven van bijvoorbeeld het Noord-Hollands Archief. Ook audiovisuele fragmenten zijn (her en der) vertegenwoordigd.
Oneindig Noord-Holland is ook bereikbaar via de mobiele telefoon. Informatie wordt langs diverse QR-routes aan de man gebracht. Hierbij wordt ook Layar ingezet. Noord-Holland investeert voor zeker 3 miljoen euro in Oneindig Noord-Holland. Zij doet dit vanuit de hoop het cultureel erfgoed binnen de provincie meer bekend te maken en een toename van het bezoek aan musea en monumenten te bevorderen.

Aan de site is meegewerkt door onder andere het Amsterdam Museum, het Zuiderzeemuseum, het Stedelijk Museum Alkmaar en het Instituut voor Beeld en Geluid. Ook gemeenten en VVV’s zijn betrokken geweest.  Piet de Rooij, emeritus hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan Universiteit van Amsterdam is verantwoordelijk voor de redactie van de meeste verhalen die nu op de site staan. Inmiddels is de bezoeker aan zet… we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de mening van de bezoeker!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.