Oorlogsmonumenten: verhaal en video

In het kader van de herdenking en viering van vandaag een morgen, nu eens extra aandacht voor de oorlogsmonumenten binnen Nederland. In Nederland zijn namelijk sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog meer dan 3.500 oorlogsmonumenten opgericht. In 2001 is het Nationaal Comité 4 en 5 mei gestart met het in kaart brengen van de monumenten. Achter elk monument schuilt een verhaal, en dus zijn ook de verhalen bijeengebracht en ontsloten. Inmiddels is deze digitale database uitgegroeid tot dé nationale informatiebron van oorlogsmonumenten. (aldus het comité)

Onder oorlogsmonument verstaat men alle gedenktekens die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en aan oorlogshandelingen en vredesmissies daarna. Hiermee worden burgers, vervolgden, verzetsmensen, Nederlandse militairen, koopvaardijpersoneel en geallieerden herdacht. Ook zijn in de database vredesmonumenten opgenomen. Evenals erevelden, erehoven en grafmonumenten. Deze oorlogsgraven worden veelal onderhouden door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.

De oorlogsmonumenten die via de database ontsloten zijn, worden onderbouwd met getuigeverhalen! Veel van deze verhalen worden ondersteund met videomateriaal (van goede kwaliteit) en foto’s. 
Naast het kunnen zoeken naar monumenten, en bijbehorende verhalen, kunnen leerlingen van het basisonderwijs op de educatiepagina van de site een gedenkteken in de buurt ‘adopteren’. Zij leren hiermee over de lokale oorlogsgeschiedenis, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. Met behulp van een landkaart is per provincie in één oogopslag te zien welke monumenten nog geadopteerd kunnen worden!

Naast de monumentendatabase kan via de website zeer veel informatie ingewonnen worden op het gebied van monumenten. Zo wordt uitvoerig ingegaan op het beheren en behouden van monumenten. Hier wordt bijvoorbeeld verteld over beleidsachtergronden, wordt informatie gegeven voor gemeenten en kan divers foldermateriaal besteld worden. Bovendien wordt op de site een (apart) overzicht gegeven van de Nederlandse oorlogsmonumenten in het buitenland!

Al met een al een aardig compleet plaatje dus!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.