Open Museum #picnic08 (2)

De tweede spreker op het symposium Open Museum (#Picnic08) is Sebastian Chan, hoofd digitaal van het Powerhouse Museum. Hij steekt vlot van wal met een aantal (Australische) voorbeelden van musea.
Het Powerhouse Museum zelf bestaat 125 jaar, is een overheidsinstelling, publieke sector en ze vinden dat ze iedere burger van dienst moeten kunnen zijn. Seb Chan maakt meteen duidelijk hoe actief het Powerhouse Museum daarmee is, online en offline. Ze zitten overal, online, wat bijvoorbeeld te zien is in een street view mashup van Flickr en Google maps (wikipedia pages near you). Maar de vraag die hij stelt is: waarom zou je je druk maken om openheid? Om het antwoord meteen te geven met de volgende vragen: Wat is de potentie van openheid? Wat biedt het? Zijn er dan mogelijkheden voor samenwerking?

Het Powerhouse Museum wil een museum zijn dat nieuw leven blaast in oude dingen. Of dat oude dingen gebruikt om nieuwe waarde te creëren. Dat doen ze in toenemende mate met gebruikmaking van toepassingen waar veel gebruikers zelf bezig zijn met content, zoals FlickR. Het Powerhouse Museum is daar actief in het project Flickr Commons. Powerhouse Museum initieert of participeert zodoende in groepen, waar co-creatie van bezoekers/gebruikers van belang is (Tyrell today). Niet alleen foto’s uit de eigen collectie worden daar geplaatst. Ook foto’s van locaties (gebouwen, straten, wijken), die voorkomen op historische foto’s uit deze collectie, worden op FlickR gezet. Bezoekers kunnen dan meer informatie verschaffen over deze locaties. Ze kunnen taggen of foto’s toevoegen die de huidige situatie op de betreffende locatie weergeven (‘Can you match this Image?‘).

Marie-José Klaver beschrijft op haar nrc weblog een bezoeker van de Flickr-community van het museum, Bob Meade. Seb Chan en zijn collega Paula Bray hadden onlangs een ontmoeting met Bob Maede, waarvan een verslag te lezen is op het weblog van Seb Chan, Fresh + New(er). Hier is ook een verslag over Picnic08 (the internet of things) te lezen.

Een onderzoeker (bijvoorbeeld van het Powerhouse Mseum) kan nu nagaan wat de meest populaire zoektermen zijn (gerelateerd aan het museum). ‘This is telling us more about our collection,‘ zegt Seb en hij noemt dat new knowledge. Een voorbeeld: 57,6 % nieuwe beschrijvende termen.
En zijn die allemaal goed? Seb Chan heeft het over acceptable subjectivity. Hij zegt daarbij dat betrokkenheid uiteindelijk leidt tot consistenter tagging. Dus bezoeker laten participeren, biedt meer betrokkenheid, wat een hoogwaardiger bemoeienis genereert. Hij benadruk ook het gebruik van RSS. Zo hoef je als museum de bezoekers niet allemaal binnen de eigen website te halen, maar dien je vooral te zorgen dat de juiste (meta)data bij andere website voorhanden kan zijn.

Seb hanteert de volgende formule: content+ community+ social environment = tactical collaboration.
Hij bepleit ook de toegankelijkheid en onderlinge uitwisseling van diverse collecties met dwarsverbanden: across collections: more = more

Een ander voorbeeld is de voornoemde mashup van Flickr en Google maps (wikipedia pages near you): locative collaboration. Dan gaat het om monumenten, culturele objecten, kunstenaars en inwoners van suburbs. Zij worden aan elkaar gelinkt, maar ook aan demografische data. Als je dat alles aan maps gekoppeld hebt, is het probleem vooralsnog hoe accuraat de gegevens (kunnen) zijn. Seb Chan stelt voor om differing ideas of granularity te gebruiken.

Zo is het Powerhouse Museum en de museumcollectie 24/7 bereikbaar, wereldwijd. Seb Chan noemt dit “museum without walls”. De overdenking wordt dan: Wat betekent dit alles voor de rol van het museum? Volgens Seb moeten een aantal zaken overdacht c.q. opgelost worden om de rol van het museum te optimaliseren:

  • wil het publiek dit echt? Verwachten we te veel?
  • modellen voor flexible IP en rechten zijn nodig
  • reputatie en vertrouwen opbouwen
  • hoe ondersteunen we op duurzame wijze de sociale wensen van communities?
    • veel en rijke content
    • grote toegankelijkheid (o.a. van collecties)
  • kunnen we (commerciële) businessmodellen vertalen naar deze sector?

Meer over deze lezing is hier te vinden:

Picnic 08: Open Museum (Masters of media)
Open Museum op Picnic
(Friese musea 2.0)
De motivatie voor participatie (nrc/Marie-José Klaver)
Waar Nederlandse musea naartoe moeten (Dutch Cowboys)
Picnic 08, de keuze van Monique van Dusseldorp (Marketingfacts)
en natuurlijk bij de organisator: N8/Museumlab

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.