OpenCollection

gastredacteur: Chris Kremers

Het toepassen van Open Source Software is de laatste jaren redelijk gemeengoed geworden en vele bedrijven en overheden maken er in hun organisatie reeds gebruik van. In de museale wereld zijn er echter nog weinig initiatieven op dit gebied. Dat is jammer want open source software kan met name voor kleine en financieel minder draagkrachtige musea een uitkomst bieden. Daarom was ik ook aangenaam verrast door te horen van OpenCollection!

OpenCollection is een open source software pakket voor collectieregistratie en het online publiceren van je collectie. Volgens de website: “OpenCollection is a full-featured collections management and online access application for museums, archives and digital collections. It is designed to handle large, heterogeneous collections that have complex cataloguing requirements and require support for a variety of metadata standards and media formats.”

OpenCollection is al sinds 2002 in ontwikkeling als een project tussen software-ontwikkelaar Whirl-i-Gig en het Museum of the Moving Image. In 2006 is het pakket publiekelijk beschikbaar gekomen. Enkele musea die er gebruik van maken zijn: Berkeley Natural History MuseumsDeutsche KinemathekKoninklijk Museum voor Midden-Afrika en The Parrish Art Museum.

preview.pngSterke punten van OpenCollection zijn dat het geheel ‘web-based’ is en de gebruiker de eigen gebruikte metadata direct kan mappen naar belangrijke metastandaarden zoals bv. Dublin Core. Ideaal voor de uitwisseling van data met andere instellingen! Het pakket is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar. Maar zeer binnenkort zal er een Nederlandse versie komen.

Voor wie nieuwsgierig is geworden: op de website is een tour te vinden, een demo (username: demo, wachtwoord: demo), een wiki en is de software gratis te downloaden.

Op 25 april wordt er een workshop ‘Open Source Tools voor Collectie-ontsluiting’ georganiseerd in Brussel door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en het departement Informatie- en Communicatie wetenschappen van de ULB. Hoofdontwikkelaar van OpenCollection, de Amerikaan Seth Kaufman, is daarbij aanwezig en zal het één en ander vertellen over het pakket. De workshop is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Men kan zich tot 20 april aanmelden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.