Overzicht subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed

De bijeenkomst Subsidies voor Digitaal Erfgoed is een gezamenlijk initiatief van Digitaal Erfgoed Nederland, FOBID, Erfgoed Nederland, de Museumvereniging, SenterNovem en de Taskforce Digitale Toegankelijkheid Archieven. Op woensdag 21 mei 2008 vond voor de derde maal de bijeenkomst plaats.
Ter gelegenheid van deze bijeenkomst is wederom een boekje gepubliceerd met een overzicht van subsidieregelingen voor digitaal erfgoed. Het overzicht is nu online beschikbaar.

Voor meer informatie over fondsenwerving kun je terecht bij Digitaal Erfgoed Nederland.

bron: nieuwsoverzicht Erfgoed Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.