Plaatsen van betekenis komt met kennisdelingsblog

Update 24 november 2010: toekenning subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen

Onlangs sprak ik bij MMNieuws met uitgever Menno Heling, die vol enthousiasme vertelde over Plaatsen van Betekenis, een project waarin door middel van een brede samenwerking cultuurhistorische informatie voor een groot publiek toegankelijk wordt gemaakt. Bedoeling is ‘publiek’ te inspireren om daadwerkelijk interessante plaatsen te zoeken, erheen te gaan en ze te beleven. Ook kunnen ze hun ervaringen delen en anderen ervoor interesseren. Op die manier wijst Plaatsen van Betekenis het publiek de weg naar objecten in archieven en collecties en verbindt deze aan fysieke locaties. Het project ontwikkelt hiervoor een online platform, waarop locaties centraal staan, die cultuurhistorisch van betekenis zijn.

De website van Senter Novem, waar de ‘zes toekenningen uit Subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen‘ bekend werden gemaakt, bevat een tamelijk adequate beschrijving van dit project. “Digitale ontsluiting van erfgoed leidt niet automatisch tot een groter publieksbereik en vernieuwende publiekstoepassingen. In dit project wordt een concept en een platform ontwikkeld dat bruikbaar wordt voor de gehele erfgoedsector. Plaatsen van Betekenis, geïnspireerd op de site ‘History of the World in 100 objects’ van het British Museum, is een crossmediaal sociaal netwerk over aansprekende plekken die een bijzondere betekenis hebben. Het wijst mensen de weg naar objecten in archieven, collecties en verbindt deze aan fysieke locaties. Voorbeelden van onderdelen van het platform zijn een Webgids annex Michelingids, een Erfgoedrouteplanner en een Reisgidsgenerator, voor een persoonlijke reisgids. Het publiek kan bijdragen door objecten te ‘embedden’ en eigen materiaal toe te voegen, door tagging en beoordeling van Plaatsen.”

Het enthousiasme van Menno voor dit project was direct erg aanstekelijk en dat heeft niet in het minst te maken met bovenstaande uitgangspunten van dit project. Maar het gaat vooralsnog om een pilotproject van twee jaar waarin Plaatsen van Betekenis een internationale en meertalige webgids maakt met locaties die cultuurhistorisch van betekenis zijn. Dat is niet alleen de trend om erfgoed niet slechts binnen de muren van een museum of archief te situeren, het is de realiteit. Mensen willen ter plekke zijn, of in contact staan met mensen die ter plekke zijn. In ieder geval willen we weten wanneer wat waar is; in die dubbele betekenis.

En nu is het zover. Op 15 november startte het Amsterdams Historisch Museum (AHM) met de ontwikkeling van Plaatsen van betekenis, één van de activiteiten waarmee het AHM actief wil zijn op plekken en platforms buiten het museum. Dat doet het AHM begrijpelijkerwijs niet alleen. Het project wordt verder ontwikkeld in samenwerking met partners uit het werkveld, zoals collega-instellingen, marktpartijen en vooral ook het publiek. De ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis is te volgen op het kennisdelingsblog: blog.plaatsenvanbetekenis.nl, waarmee het project zich open wil stellen voor input en suggesties vanuit de erfgoedsector en vooral ook samenwerking zoekt.

Ander belangrijk onderdeel van het project is de meertalige website / community die naast beschrijving van locaties onder andere ook artikelen, achtergrondinformatie en een agenda van evenementen ter plekke zal bevatten. Bedoeling is dat liefhebbers én professionals bijdragen aan de groeiende inhoud van het project, dat zich nadrukkelijk profileert als een link tussen erfgoedinstellingen (musea, archieven, bibliotheken, toeristische branche) en van toegevoegde waarde wil zijn voor het in kunst, cultuur en geschiedenis geïnteresseerde publiek.

Er komen eerst drie pilots, waaronder één over de Amsterdamse grachtengordel. Onder de mobiele toepassingen die worden ontwikkeld, is een routeplanner met cultuurhistorische informatie, een op locatie gebaseerde applicatie voor smartphones, een zoekmachine en een reisgidsgenerator. Met die laatste kan een persoonlijke reisgids worden samengesteld.

Plaatsen van Betekenis is een initiatief van Buro Menno Heling. Dit project komt tot stand dankzij een bijdrage van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW. Het AHM fungeert tijdens de pilot van 2 jaar als opdrachtgever. Na die periode wordt bezien hoe Plaatsen van Betekenis verder ontwikkeld en geëxploiteerd kan worden.

Voor vragen over de ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis:
– Menno Heling (BMH): 06-38326770
– Marijke Oosterbroek (AHM): 06-51406896

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.