Raak conferentie, cultuur in context

Begin 2008 heeft Theo Meereboer een artikel gewijd aan het e-Cultuur project van Multimedian naar aanleiding van de DEN conferentie van december 2007. Het artikel heeft vele reactie opgeleverd waarbij onlangs een reactie van Nancy van Asseldonck van de Reinwardt Academie. Zij gaat in het op het genoemde project Cultuur in Context, waarvan op 26 juni een afsluiten conferentie wordt gehouden in De Balie te Amsterdam.

Het Cultuur in Context; Contextverrijking door samenwerking, is een samenwerkingverband tussen elf instellingen waarbij de volgende vragen beantwoord proberen te worden:

“Is het mogelijk verschillende informatiebestanden aan elkaar te koppelen, zodat mogelijk nieuwe inzichten ontstaan? Welke kennis en tools zijn daarvoor vereist? En hoe kan de nieuwe verzameling gegevens inzichtelijk gepresenteerd worden?”

Cultuur in Context is een project van Archiefschool Amsterdam, Digitaal Productiecentrum (Universiteitsbibliotheek Amsterdam), Erfgoed Nederland, Gemeentearchief Rotterdam, Media en Representatie (Universiteit van Utrecht), Medialab (Hogeschool Utrecht), Mediastudies (Universiteit van Amsterdam), Stadsarchief Breda, Telematica Instituut, Theaterinstituut Nederland en de Reinwardt Academie.

In haar reactie geeft Nancy aan dat de conferentie zich vooral zal richten op de discussie zoals gevoerd naar aanleiding van het artikel van Theo Meereboer: “…wat hebben we geleerd van de samenwerking én hoe gaan we verder? Want de wil om samen te werken en data te koppelen is er wel. Maar wat zijn de knelpunten en hoe kunnen we die oplossen? Want eenvoudig is het niet, zeker niet als instellingen uit verschillende sectoren – archieven, musea en wetenschappelijke onderzoeksdata – hun data willen koppelen. Enerzijds gaat het om technische en semantische problemen, ook in CiC is daar weer hard aan gewerkt. Maar even belangrijk zijn organisatorische vraagstukken. Het initiatief komt naar mijn idee meestal vanuit de koepelorganisaties en kennisinstellingen. Maar wat maakt het voor een (kleine, middelgrote) erfgoedinstelling interessant om mee te doen? Wat is daarvoor nodig? Ik hoop op een hoge opkomst 26 juni om juist over deze vragen te discussiëren.”

Voor informatie over de conferentie of het programma van de middag, zie hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.