remix cultuur

Voor de één is het een gotspe, voor de ander welhaast een levensmotto en voor veel (jongeren) is het gewoon wat er gebeurt: recyclen en opnieuw rangschikken van bestaande (culturele) content. Ik probeer me neutraal uit te drukken.
Op vrijdag 1 oktober  2010 vindt in het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal 50 in Amsterdam een inspiratiesessie plaats, die gewijd is aan de impact van remix culture op nieuwe media kunsteducatie. Op de website van Waag Society wordt deze bijeenkomst onder de aandacht gebracht.
“Er woedt op dit moment een felle discussie over de impact van digitalisering op het cultuurdomein. Velen zijn van mening dat digitale media een (sociale) revolutie teweeg zullen brengen, daar waar anderen juist benadrukken dat de invloed van nieuwe media niet overschat moet worden. Ongeacht welke ideologische positie men inneemt, feit is dat er een remix cultuur is ontstaan: Kennis, beelden en geluiden worden hergebruikt, aangepast en van andere betekenis voorzien.”

De bijeenkomst is bedoeld om gezamenlijk (aanwezigen, organisatie en experts) te onderzoeken hoe deze media remix benadering ingezet kan worden voor kunsteducatie die spontaan is, preconcepties en naïeve ideeën blootlegt terwijl het de drive om ‘naïef’ te leren in tact laat. Dat zijn alvast wel enkele  preconcepties omtrent kunsteducatie en voorwaarden, voordat er iets met sociale media gedaan kan worden. Vraag lijkt mij eerder of sociale media, en het (maatschappelijk) effect van een massaal gebruik daarvan, kunsteducatie en onze visie daarop gaan veranderen. Niet in het minst vanwege kwesties van auteursrecht en bijbehorende verdienmodellen. Andere kwestie is hoe we optimaal op die veranderingen kunnen inspelen. Anders gezegd: ook vraag en aanbod in kunsteducatie dient geremixed te worden, maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. De eindgebruikers worden immers zelf steeds meer producent van content, nietwaar?

Des te meer een reden om benieuwd te zijn naar deze bijeenkomst. Deze wordt georganiseerd door Kunstfactor, sectorinstituut voor amateurkunst. Laat je bij het betreden van de website niet ontmoedigen door de melding dat je eerst aangemeld dient te zijn. Aanmelden kan niet, inloggen wel, maar onduidelijk is hoe je aan een account komt. Ook zonder ingelogd te zijn kun je de ‘vaste’ content lezen. Hoe je je voor de bijeenkomst kunt aanmelden is me echter niet bekend. Voor die content dien je waarschijnlijk ingelogd te zijn.

Wanneer?
Vrijdag 1 oktober 2010, Amsterdam

Waar?
Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50,
1012 CX  Amsterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.