Retronaut, geen reis door de tijd, maar mét de tijd.

Zelf door de tijd heen reizen is helaas (nog) niet mogelijk, maar met een beetje hulp kan de tijd misschien wel om onszelf heen reizen..

Bron:http://www.retronaut.com/

Chris Wild is een retronaut, op 3 december 2013 vertelde hij zijn verhaal tijdens de keynote van DISH (Digital Strategies for Heritage). Van jongs af aan wilde hij al terug gaan in de tijd. Die uitdaging bleek te groot, maar in zijn zoektocht naar het verleden hij deed wel een andere ontdekking.

Hij deed onderzoek naar het beeld dat mensen hebben bij ‘het verleden’. Dat blijkt bij de meeste mensen tot de generatie opa en oma nog redelijk goed te gaan, maar bij tweederde van de mensen is de geschiedenis vóór de tijd van opa en oma verwaterd tot een ‘grote hoop’ van ‘oud, vroeger en geschiedenis’. Gedachten die horen bij dat algemene beeld van vroeger zijn die als: “de geschiedenis is in zwart-wit”, “vroeger waren de mensen nors”, “vroeger was alles saai”, etc.. Dit gegeven noemt Chris Wild: the map of time: het algemene beeld van vroeger dat we bij ons dragen.

Met retronaut.com wil Chris Wild een slag maken om gaten in onze map of time te slaan. Dit doet hij door beeldmateriaal (afkomstig uit Europeana) te laten zien van collectie stukken die over het algemeen niet passen in onze map of time. Zo laat hij niet de bekende norse beelden zien van de Victorianen, maar juist de lachende foto’s. Niet alleen de zwart-witte maar ook de kleurenfoto’s. Niet de bekende ‘saaie’ beelden maar juist ook de gekke. Want wie had er in zijn map of time ooit bedacht dat er vroeger op varkens werd gereden?

Bron: Europeana
Bron: Europeana

Retronaut.com is gebaseerd op het concept van Cultural Window Shoppers. Chris Wild gaat aan de slag met de vraag: Wat zorgt ervoor dat mensen in de etalage gaan kijken? En wat zorgt ervoor dat ze ook nog eens naar binnen gaan?
Om met deze methode aan de gang te gaan zal je jezelf ook als een winkel moeten zien: je hebt iets te laten zien, te vertellen of misschien zelfs te verkopen.. maar daarvoor zal je toch echt eerst mensen naar binnen moeten krijgen. Dat is waar je etalage naar voren komt: het is de plek waar je bezoekers (virtueel of fysiek) voor het eerst in contact komen met je, en vandaag de dag is dat toch vaak online. En dan mag je nog maar hopen dat je etalage bezoekers ook nog eens bij je winkel naar binnen willen.

In de etalages van Retronaut maakt Chris Wild gebruik van virals. Het gaat om speciaal uitgekozen afbeeldingen die passen in het S.P.E.E.D. principe. S.P.E.E.D. is gebaseerd op de gedachte dat een afbeelding online ‘speed’ heeft: virals worden snel gedeeld via social media (denk maar aan memes die binnen enkele uren over de hele wereld bekend kunnen worden). Maar hoe bepaal je vooral of iets S.P.E.E.D. heeft? Chris Wild legt het als volgt uit:

  • Seen (wat mensen willen zien en delen zijn foto’s. Video’s en teksten kosten veel moeite en vragen meer moeite van de kijker. Een foto kan je snel bekijken, letterlijk speed dus!).
  • Positive (Het beeld moet iets positiefs opbrengen bij de kijken. Het “kinda cool”-effect. Dat zorgt ervoor dan mensen iets willen delen).
  • Easy (De boodschap moet makkelijk te begrijpen zijn. Ook als je meer te vertellen hebt: je intro moet makkelijk zijn).
  • Emotive (Het beeld moet een gevoel opbrengen. Het hoeft niet per se zwaar tragisch of grappig te zijn, als er maar een feeling in zit).
  • Disruptive (Heeft te maken met the map of time; de boodschap moet iets tegen het algemene beeld in kunnen brengen).

In de evaluatie van de de methode bleek dat de mensen niet alleen worden aangetrokken tot de virals maar ook nog eens blijven ‘hangen’ voor meer.
Een voorbeeld dat Chris Wild noemt is dat hij een tijdje geleden twee foto’s van nose jobs uit de jaren ’30 online plaatste, het gevolg was dat 70% van al het verkeer op Europeana die maand zich binnen het thema ‘plastische chirurgie’ afspeelde, omdat te zien was dat mensen op zoek gingen naar meer. De slimme methodes die de retronaut toepast klinken dus niet alleen goed, ze schijnen ook nog eens te werken.

Bron: Wellcome Trust via Europeana
Bron: Wellcome Trust via Europeana

Chris Wild sluit zijn keynote af met een uitspraak van zijn zoontje:

I will never eat dodo meat!

We zullen het verleden nooit ‘echt’ kunnen beleven. Maar we ons beeld ervan kunnen we blijven prikkelen.

Wil je meer zien? Neem dan eens een kijkje op http://www.retronaut.com/ of volg de retronaut op twitter en prikkel je eigen map of time! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.