Rituelen project

Onder de vlag van het Jaar van het Religieus Erfgoed is Erfgoed Nederland in samenwerking met Waag Society begin 2008, het jaar van het Religieus Erfgoed, het project Rituelen gestart. Het project wil een nieuwe, aansprekende manier vinden van interactie tussen een breed publiek en erfgoed. Persoonlijk aangedragen voorwerpen en/of belevingen worden vastgelegd, verbonden met gevestigd religieus erfgoed en ontsloten naar een groter publiek.religieuserfoed.png

In deze zin borduurt dit project voor Waag Society verder op eerdere projecten, zoals Register van de Dag van Gister en het Verhalenaltaar.
Erfgoed Nederland stelt dat binnen onze cultureel-diverse samenleving de actieve rol die cultureel erfgoed kan spelen in de verbinding tussen verschillende culturen nog vaak moeizaam wordt ingevuld. Daarnaast worstelen veel erfgoedinstellingen met het vraagstuk hoe erfgoedcollecties voor een breed publiek en op een vernieuwende manier kunnen worden ontsloten. Moet het mobiel, digitaal, locatiegebonden? Hoe verbinden we plekken en voorwerpen met context en persoonlijke beleving?

Soms krijg ik de indruk dat we maar blijven roepen dat het zo moeilijk is en dat we ons steeds van alles afvragen, terwijl er al zoveel gebeurt. Zelf spreek ik in ieder geval steeds meer mensen die met interessante en vernieuwende eCultuur projecten bezig zijn. Misschien heeft het te maken met dat vernieuwende karakter, want dat is ook een beetje vreemd, en speelt mee dat de omarming van eCultuur in de erfgoed wereld nog geen gemeengoed is? Of druk ik me dan te voorzichtig uit?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.