Samenwerken met sociale media

Onlangs begeleidde ik samen met Menno Heling van if then is now een middag waar we met meerdere erfgoedinstellingen uit Gelderland nadachten over de inzet van sociale media, netwerken en verdienmodellen. Dit deden we speciaal ter gelegenheid van het aanstaande festival Gelegerd in Gelderland. Erg goed aan de middag was dat er uiteindelijk een bese ontstond dat samenwerking niet alleen nodig was voor het festival, maar ook om elkaar te helpen snel met sociale media aan de slag te gaan, kennis uit te wisselen en meteen te beginnen.

Hieronder de slides van de presentatie die ik daar liet zien. Doorgaans zijn mijn presentaties rijkelijk geïllustreerd en vertel ik daar een zo inspirerend mogelijk verhaal bij, voorzien van voorbeelden en criteria. Zo ook in dit geval. Allerbelangrijkst bij de keuze van media is het denken in ontmoetingsplekken en gesprekken. Waar wil je je doelgroep ontmoeten? Wat wil je met ze delen? Waar is die doelgroep? Biedt die plek (dat medium) de gelegenheid om in gesprek te raken en te blijven?
Bedenk ook wie je wilt zijn als organisatie, wat je identiteit is en hoe je die wilt uiten. En dan kies je op basis daarvan een medium, of meer. Koppel vooral ook online, mobiele en offline media, waarbij de laatste het belangrijkst is. En dan beginnen. Gaandeweg doe je ervaring op, als je sociale media niet als (tijdelijk) project beschouwt, maar als een (leer)proces dat er voortaan zal zijn.

Omdat dit wel wat meer toelichting nodig heeft dan wat ik hier in een paar zinnen kan beschrijven, is  het wellicht wat lastiger om de presentatie als zodanig te doorgronden. Daarom plaats ik eronder ook nog een handleiding voor sociale media en twitter in het bijzonder. Voor vragen en natuurlijk ook voor aanvullingen houd ik me aanbevolen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.