Sellaband failliet, maar maakt doorstart

Sellaband, een online platenlabel dat sinds 2006 een platform voor crowdfunding t.b.v. muzikanten bood, had op 22 februari j.l. faillisement aangevraagd bij de rechtbank in Amsterdam. Daags daarna is het faillisement definitief geworden. Vandaag werd echter bekend, dat Michael Bogatzki, CEO SellaBand GmbH, Sellaband zal voortzetten volgens de oorspronkelijke uitgangspunten.
Beginnende bands konden/kunnen via Sellaband geld ophalen bij fans (believers), die daarmee investeren in een nieuw te maken cd. Bij voldoende belangstelling kan via Sellaband een album worden gemaakt.

Eerder berichtten we al dat het concept van Sellaband door het Amsterdams Fonds voor de Kunst zou worden toegepast voor de kunstensector. Vraag is of crowdfunding in deze vorm levensvatbaar genoeg is, of dat Michael Bogatzki misschien toch een andere koers zal varen. Daar is namelijk wel wat voor te zeggen. In zijn boek Connect! neemt Menno Lanting (Baak management centrum vno-ncw) Sellaband als geslaagd voorbeeld van innovatief toepassen van sociale media. Maar hij plaatst ook een kanttekening. “Van een organisatie die zelf leeft van online sociale netwerken zou je verwachten dat die alle mogelijke sociale media zou omarmen, en dat zeker een ceo (Johan Vosmeijer, red.) daarin voorop zou gaan.” Dat was niet het geval. De ceo haakte al snel af bij Facebook en Twitter, wegens de vele verzoeken en volgers en de moeilijkheid om een grens te trekken tussen transparantie enerzijds en bescherming van het belang van de organisatie aan de andere kant. Toch kan het helpen als een ceo, als boegbeeld van een organisatie, benaderbaar is en daarmee de organisatie (en het product of de dienst) een menselijk gezicht geeft. Ik ben benieuwd hoe daar in de kunstensector over gedacht wordt.

bron: Virtueel Platform

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.