SMS-route natuurgebieden Noordkop

Landschap Noord-Holland  werkt aan de ontwikkeling van natuurgebieden in de Kop van Noord-Holland. Zoals het nieuwe Mariëndal, de Balgzandpolder bij Den Helder en de Kleiopslag in de Huisduinerpolder. Landschap Noord-Holland is hiervoor onder andere op zoek gegaan naar nieuwe middelen om deze natuurgebieden onder de aandacht te brengen en bezoekers het belang ervan duidelijk te maken. Naast de bekende informatieborden maken ze nu ook gebruik van SMS en in de toekomst van MP3.

Door een code, vermeld op paneel of andere markering, te SMS-en, krijgen wandelaars en fietsers informatie op locatie, zoals:  “Wist u dat de tapuit hier goed kan leven omdat hier ook konijnen leven? Ze maken hun nestjes in konijnenholen!”
In de toekomst wil men ook  een audiotour via de website van Landschap Noord-Holland beschikbaar stellen. “Zo heeft de recreant zijn persoonlijke gids en wordt letterlijk aangesproken om het landschap op een andere manier te bekijken.” aldus Provincie Noord-Holland.

Op vrijdag 18 december maakte gedeputeerde Jaap Bond van Toerisme en Vrije tijd als eerste gebruik van de route. Hij onthulde bij Huisduinen een informatiepaneel en verstuurde een sms. Hij werd daarop teruggebeld en ontving meer informatie over het gebied.

Provincie Noord-Holland is blij met het project en vindt het “…een mooi voorbeeld van meer en betere communicatie over natuurbeleid en cultuurhistorische waarden.” De provincie verleende hiervoor een ILG-subsidie van ruim € 36.000 euro alsmede een Europese POP bijdrage van € 37.128. De totale kosten voor het project bedroegen € 75.565.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.