Social networking nog weinig gebruikt voor werk

Volgens een onderzoek van EPN naar het ‘soortelijk’ gebruik van internet blijkt internet vooral een rol te spelen in de privésfeer: voor het vinden van informatie (driekwart van de Nederlanders). Direct daarop volgen gebruik van e-mail voor werk (43 procent) en vrijwilligerswerk (31 procent). Een kwart van de Nederlanders maakt gebruik van sociale netwerken in de privésfeer, voor het onderhouden van vriendschappen en relaties. In het werkdomein maakt een kwart van de werkenden gebruik van de mogelijkheden om documenten en agenda’s via internet te delen. Internet is daarmee diep geworteld in alle delen van de Nederlandse samenleving. Meer geavanceerde mogelijkheden voor samenwerken en communicatie, zoals het gezamenlijk aan projecten werken via web 2.0-toepassingen, worden nog weinig benut, in de privésfeer noch in het bedrijfsleven.

In het werkdomein staat het gebruik van e-mail op de eerste plaats (81 procent, 1122 respondenten in loondienst of werkzaam als zelfstandige), het beantwoorden van vragen en zoeken naar oplossingen via internet op de tweede plaats (57 procent). Tien procent gebruikt toepassingen als LinkedIn of Hyves voor werk.

Dit zijn uitkomsten van een representatieve steekproef, uitgevoerd door CentERdata in Tilburg onder ongeveer 2500 Nederlanders (respons: 2102 respondenten). Hen werd gevraagd voor welke domeinen ze internet gebruiken (voor werk, in de privésfeer, voor vrijwilligerswerk, voor scholing en opleiding) en welke toepassingsmogelijkheden binnen die domeinen worden gebruikt (mogelijkheden voor samenwerken, mogelijkheden voor onderhouden van sociale contacten, mogelijkheden voor het bediscussiëren van vragen en problemen en ontwikkelen van kennis, mogelijkheden voor leren en opleiding).

Bron: InformatieProfessional

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.