Studenten Reinwardt Academie ontwikkelen voor MuseumApp

Studenten van de minor Publiek en Participatie van de Reinwardt Academie, en dan specifiek de deelnemers aan de module ‘taal en media’,  gaan voor de MuseumApp aan de slag. In totaal zullen 15 studenten de komende zes weken actief zijn met het vervaardigen van nieuwe routes binnen de MuseumApp. Vijf musea uit Amsterdam (e.o.), Waag Society en de RCE fungeren hierin als opdrachtgever / samenwerkingspartner en zelf mag ik participeren door de studenten gedurende het proces uitvoerig te begeleiden en te coachen.

De MuseumApp, ontwikkeld door een samenwerking tussen 7ScenesWaag Society en Amsterdam Museum, “is een nieuw product voor musea waarmee zij interactieve tours voor smartphones kunnen ontwikkelen. Zowel binnen als buiten het museum. De MuseumApp bundelt het totaalaanbod van alle deelnemende culturele instellingen overzichtelijk in één app.” De MuseumApp bestaat uit drie onderdelen:

  1. Foto’s, video, geluid, tekst, opdrachten en opiniepeilingen die gekoppeld worden aan locaties in de stad (én in expositieruimtes van een museum) in de vorm van een tour
  2. Een online redactieomgeving waarmee tours gemaakt en gepubliceerd worden, Tourmaker
  3. Een App voor de iPhone (binnenkort ook Android)

In opdracht van het Cobra museum te Amstelveen maken twee studenten een route rondom Kasteel Keukenhof. Hier zal van 2012 t/m 2014 een nieuwe beeldentuin van Corba te bezichtigen zijn. Cobra zou in de MuseumApp graag een wisselwerking tussen de Cobrakunst en het Keukenhof terrein verwezenlijkt willen zien.

Voor de RCE wordt gewerkt aan het ‘Rondje Museumplein’. Deze route richt zich op de museumbezoeker die na zijn bezoek de omgeving wil bekijken of het bezoek buiten voort wil zetten (al dan niet in familieverband). De RCE denkt hierin (zeer terrecht) mee met de vele wachtenden in de rijen bij het Rijksmuseum, Stedelijk Museum en het Van Goghmuseum.

Voor Het Grachtenhuis wordt in de te maken route expliciet gezocht naar prikkelende en stimulerende manieren om de gebruiker van punt tot punt te navigeren. De beleving van de gebruiker staat, zoals we van Het Grachtenhuis gewend zijn, hierbij voorop. Binnen deze route zal dus vooral gezocht worden naar interactie, terugkoppeling en vermakende elementen.

Ook voor het Theaterinstituut gaan de studenten aan de slag. Voor hen zal een bestaande route op de schop worden genomen. Speerpunten hierin zijn het opsplitsen (en daardoor verkorten) van de route, het beter toeschrijven naar  doelgroepen en interactie creeëren tussen bezoeker en theaters (offline).

Het Schip uit Amsterdam gaat samen met de RWA studenten een nieuwe uitdaging aan door de museumapp binnenshuis inzetbaar te maken. in dit geval voor hun nieuw te openenen dependance in Amsterdam Zuid. De nauwe samenwerking met vormgevers en conceptontwikkelaars is hierbij een serieuse oefening voor de studenten.

Waag Society, Amsterdam Museum en UVA hebben een gezamenlijke opdracht gegeven voor de opzet van een ‘roze route’ in het kader van het 85 jarig bestaan van cafe ‘t Mandje aan de Zeedijk. Deze route navigeert van het replica cafe in AM naar de Zeedijk. De bezoeker zal bij deze route vooral vermaakt én geinformeerd worden met verhalen en herinneringen van uitbaters, gasten en andere markante personen.

En tot slot heeft ook het Persmuseum een interessante opdracht nagelaten. Twee studenten zullen zich hiervoor richten op de ontwikkeling van een journalisten-route welke zich voornamelijk richt op belangrijke plaatsen voor journalisten binnen Amsterdam, de nog onbekende en ongeschreven verhalen van journalisten en het  nieuws dat hiermee gemoeid was.

Al met al 7 routes met een boeiende diversiteit aan nieuwe input voor de erfgoedervaring binnen Amsterdam en omstreken. Het mag duidelijk zijn dat zes weken tijd (naast colleges en twee andere modules) niet veel is voor het opzetten van dit alles. Waarbij verhaallijn, content en participatieve ingredienten nog bedacht moeten worden. Toch kijk ik, mede door de entousiastmerende toewijding van zowel opdrachtgevers als studenten (en begeleider), met vol vertrouwen naar het eindresultaat op 6 april.

Wordt vervolgd dus…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.