Symposium “Preservation Imaging”

Op donderdagmiddag 12 juni organiseert Metamorfoze  een symposium over de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze.

Sinds 2007 biedt Metamorfoze de mogelijkheid van conservering d.m.v. digitale conversie: preservation imaging. In september 2007 is een conceptversie van de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze opgesteld, die (inter)nationaal zijn getoetst. In deze conceptversie van de Richtlijnen worden technische kwaliteitsstandaarden geformuleerd waaraan preservation scans moeten voldoen voor Metamorfoze. Verder zijn in 2007 enkele pilotprojecten preservation imaging van start gegaan, om ervaring met de nieuwe conversiemethode op te doen.

 

De middag wordt geopend met een keynote speech van Don Williams, beeldwetenschapper. Daarnaast zullen de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze nader worden toegelicht. Verder zal worden gekeken naar de ervaringen die zijn opgedaan bij twee van de pilotprojecten.

 

Naast het middagprogramma wordt een ochtendprogramma geboden dat specifiek bedoel is voor digitaliseringsbedrijven en geheel technisch van aard zal zijn.

U kunt zich aanmelden via de website van Metamorfoze. Hier is ook het complete programma beschikbaar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.