Symposium: Strategies for Multimedia Archives

Op vrijdag 6 februari a.s. organiseert BOM-vl, een onderzoeksproject en onderzoeksconsortium ondersteund door de Vlaamse Overheid, in Gent een symposium onder de titel: “Strategies for Multimedia Archives – Funds, Users and Context for the digital archives of culture and the media”. De conferentie wil haar bijdrage leveren tot het internationale discours rond de uitdagingen waarvoor cultuur, erfgoed en media zich geplaatst zien in de overschakeling van analoog naar digitaal. Het focust daarbij op drie specifieke vragen voor het multimediale archief: financiering, archiefcontext en gebruikers.
Sprekers zijn o.a. Bridget McKenzie (specialiste inzake samenwerkingsmodellen bij musea, gebruik en hergebruik en het creëren van contexten), Bert Looper (directeur van het Historisch Centrum Overijssel), Graham Turnbull (Hoofd Enterprises bij de Royal Commission for the Ancient and Historical Monuments of Scotland) en Tine van Nierop (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)

Tijdens de voormiddag wordt een plenaire sessie georganiseerd met drie sprekers rond onderwerpen die aansluiten bij de verschillende namiddagsessies. Deze worden gevolgd door een kort discussiemoment.
Na de lunch worden gesprekken voortgezet in vier parallelle sessies, waarop telkens drie of vier sprekers aan het woord komen. Deze sessies worden thematisch opgevat:

    Sessie 1: Hoe gaan digitaliseringsinitiatieven om met de noden inzake financiering?
    Sessie 2: Hoe wordt context gegenereerd en behouden in een digitaal archief?
    Sessie 3: Hoe zorg je ervoor dat je doelpubliek het materiaal vindt en gebruikt?
    Sessie 4: Welke businessmodellen kunnen worden gebruikt voor distributie van digitale content?

Het symposium vindt plaats in Conferentieruimten De Zebrastraat: Zebrastraat 32/001, B9000 Gent (België). De kosten zijn 60 euro en inschrijven kan online.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.