Currently browsing tag

beelden voor de toekomst

Openbaar, maar… open?

Op het blog van Informatie Professional beschrijft Marie-José Klaver heel treffend welke stap er nu eigenlijk gezet is met de overeenkomst tussen het Nationaal Archief en Pictoright, die in december 2010 gesloten is. De titel spreekt m.i. boekdelen: “Honderdduizend historische foto’s van Nationaal Archief online, maar moeilijk te bereiken.” Marie-José geeft in haar artikel aan dat het gaat om foto’s die in het kader van het project Beelden voor de Toekomst zijn gedigitaliseerd, te weten naoorlogse persfotografie die een beeld schetst van de Nederlandse politiek, het koninklijk huis en maatschappelijke ontwikkelingen.

Economen en conservatoren in de arena

Vorige week was er weer een erfgoedarena: een serie erfgoedbrede debatten georganiseerd door de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland. Dit keer was het …

Innovators Netwerk Erfgoedsector

In het Innovators Netwerk Erfgoedsector bundelen vernieuwers in het erfgoedveld de krachten om samen een bijdrage te leveren aan het versterken van het vernieuwend vermogen in de erfgoedsector. Het netwerk is een initiatief van Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door Beelden voor de Toekomst.