Innovators Netwerk Erfgoedsector

Door: Lieke Heijmans, Stichting Nederland Kennisland

In het Innovators Netwerk Erfgoedsector bundelen vernieuwers in het erfgoedveld de krachten om samen een bijdrage te leveren aan het versterken van het vernieuwend vermogen in de erfgoedsector. Het netwerk is een initiatief van Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door Beelden voor de Toekomst.

Het Netwerk komt voort uit gesprekken die Kennisland gevoerd heeft met medewerkers van Nederlandse erfgoedinstellingen. Uit deze gesprekken bleek dat het innovatief vermogen binnen de erfgoedsector meer versterkt zou kunnen worden. Met name de mogelijkheden op het gebied van het digitale publieke domein zouden meer benut moeten worden. Binnen de eigen organisatie is hier echter weinig ruimte en prioriteit voor. Het ontbreekt aan draagkracht, budget en personele uren om te werken aan een goede (digitale) strategie. Op deze manier blijven veel nieuwe ideeën, mogelijkheden en plannen onbenut.

Twintig vernieuwers
Samen met 20 ‘vernieuwers’ uit het erfgoedveld is tijdens een bijeenkomst onderzocht hoe een bundeling van krachten een bijdrage kan leveren aan het versterken van het vernieuwend vermogen in het erfgoedveld. Er bleek er een duidelijke en eenduidige visie te zijn over hoe het Netwerk eruit zou moeten zien. Visievorming, kennisdeling en het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden zijn de pijlers van de netwerkbijeenkomsten. Het Netwerk richt zich op erfgoedprofessionals die willen vernieuwen en de programmering van de maandelijkse bijeenkomsten wordt bepaald door de netwerkleden.

Eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst vond plaats in Museum Boerhaave in Leiden. Het onderwerp (mobiele technologie) was door het netwerk geselecteerd. Onder leiding van gastheer Bart Grob, conservator, werd de middag gestart met een mobiele telefoontour door het museum waarbij samen kansen op het gebied van mobiele technologie geïdentificeerd werden. Hierna ging het Netwerk aan de slag met het bedenken van mobiele ‘killerapps’ voor erfgoedinstellingen. Het Gemeentemuseum Den Haag is gastheer van de volgende bijeenkomst. Thema van deze middag is ‘Samenwerken met 1.0 collega’s’. Hoe kunnen collega’s betrokken worden bij nieuwe mediatoepassingen in tentoonstellingen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.