Stap 1: Business model mapping

  • De eerste stap bestaat uit het letterlijk in kaart brengen van het bestaande businessmodel van de erfgoedinstelling.
  • Neem minimaal 2 uur de tijd voor het invullen en met elkaar doorspreken van het businessmodel canvas.
  • Zorg dat er mensen uit verschillende disciplines en afdelingen bij de invuloefening betrokken zijn.
  • Vul het canvas eerst individueel of in tweetallen in en probeer vervolgens plenair tot één synthese van het businessmodel te komen (zie downloads).

Een businessmodel wordt nog wel eens verward met een verdienmodel. Bij een verdienmodel gaat het om het geheel aan inkomstenbronnen, bij een businessmodel om de totale logica van de wijze waarop een organisatie waarde creëert. Van het concept businessmodel bestaan verschillende meer gedetailleerde definities. Het BMICE-Stappenplan werkt, naar analogie van de BMICE-publicatie met het overzichtelijke en tegelijk uitgebreide Businessmodel Canvas van Alex Osterwalder.

In dat model wordt het businessmodel ontleed in negen bouwstenen, waarvan grofweg de helft betrekking heeft op de organisatie (middelen, belangrijkste activiteiten, samenwerkingsverbanden) en de andere helft op de interactie met de markt (klanten, inkomsten, klantrelaties, distributie).

Het Canvas (zie downloads) geeft een fraai totaaloverzicht van de manier waarop de erfgoedinstelling waarde creëert. Gebruik voor het invullen van het canvas bestaande beleidsvisies, digitaliseringsplannen, nota’s en wat verder voorhanden is.

Downloads

Ga naar een andere stap
» Randvoorwaarden bij het Stappenplan

» Introductie van het Stappenplan

» Stap 1: Business model mapping

» Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

» Stap 3: Fit & viability check

» Stap 4: Koers kiezen

» Stap 5: Actieplan vaststellen

» Stap 6: Uitvoeren

» Stap 7: Evalueren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.