Stap 5: Actieplan vaststellen

  • Stap 5 bestaat uit het vaststellen van concrete acties die nodig zijn voor het daadwerkelijk realiseren van de businessmodel innovatie waarover in Stap 4 is besloten.
  • De tijd die daarvoor nodig is kan erg uiteenlopen (want is afhankelijk van de omvang van de benodigde innovatie). Denk aan minimaal 2 uur.
  • Zorg dat beslissers én direct uitvoerenden bij elkaar zitten.

In het actieplan zijn feitelijk drie zaken van belang: (1) welke acties moeten er concreet worden uitgevoerd om uiteindelijk de gewenste innovatie te realiseren, (2) wie moeten daarbij betrokken zijn, en (3) in welke volgorde en volgens welk tijdpad moeten de acties worden uitgevoerd? Het is belangrijk om de acties zo SMART-mogelijk op te schrijven. Omschrijf daarbij hoe kan worden bepaald of een actie en bijhorend doel zijn behaald. Net als bij eerdere stappen hameren we er op dat iedereen die een rol heeft in het actieplan wordt meegenomen. De BMICE-publicatie (zie downloads) kan behulpzaam zijn omdat er een aantal veel voorkomende knelpunten en bijhorende oplossingsrichtingen in worden benoemd. De actieplanplotter (zie downloads) is een handige tool om het actieplan eenvoudig en overzichtelijk op te stellen.

Downloads

Ga naar een andere stap

» Randvoorwaarden bij het Stappenplan

» Introductie van het Stappenplan

» Stap 1: Business model mapping

» Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

» Stap 3: Fit & viability check

» Stap 4: Koers kiezen

» Stap 5: Actieplan vaststellen

» Stap 6: Uitvoeren

» Stap 7: Evalueren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.