Training Crossmedia/transmedia

(Printversie, klik hier)

Nieuws via de wekkerradio is anders dan nieuws via de krant, of via internet of televisie. Hoewel het om hetzelfde nieuws kan gaan, zullen achtergronden, actualiteiten, beleving en discussie niet allemaal via hetzelfde kanaal even goed tot hun recht komen. Bovendien zal de doelgroep voor elk moment en gebruik een ander medium kiezen. Door de verschillende media vanuit hun afzonderlijke kwaliteiten en bereik op elkaar af te stemmen, wordt de impact van alle onderlinge samenhang vergroot. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor nieuws, maar ook voor de onderwerpen en thematiek binnen het cultureel erfgoed. De crossmediale aanpak zorgt voor meer waardevol mediagebruik en het samen met de bezoeker creëren van betekenis. De vervolgstap hierin is transmedia (storytelling), waarbij verhaallijnen zich tijdens de interactie tussen bezoeker, collectie, monument, historische locatie en/of instelling kunnen aaneenrijgen.

Bij de training Crossmedia / transmedia ligt de nadruk op het integraal toepassen van verschillende, naar elkaar verwijzende en elkaar beïnvloedende media, bedacht vanuit de specifieke kenmerken en het bereik van elk type medium. Met een crossmediale aanpak bewerkstelligt u kruisbestuiving die ervoor zorgt dat de bedoelde boodschap, de kennis of het bedoelde gedachtengoed een zo groot mogelijke impact en navolging krijgt. Onderscheidend aan deze training is dat er naast een beperkte media-technische focus vooral veel aandacht is voor de inhoudelijke en verhalende kant, eigen aan de erfgoed-sector. Ook de creatieve en conceptuele vaardigheden komen aan bod. Bij Transmedia wordt toegespitst op de overstap van het ene naar een volgend medium en de verhalende en motiverende kwaliteiten daarvan. Op deze wijze laten erfgoedverhalen zich goed vertellen én doorvertellen. De betrokkenheid van de bezoeker, het eigen maken van de boodschap en publieksparticipatie kunnen hierdoor enorm toenemen.

Onze crossmediale manier van werken richt zich op drie grootheden: content (inhoud), context (betekenis en situatie) en contact (relaties, PR, sociale netwerken) en tracht daarbij zoveel mogelijk relevantie te bieden. Tijdens de training Crossmedia / transmedia krijgt u inzicht in medium specifieke kwaliteiten en leert u voorbeelden van crossmediale projecten te analyseren en toe te passen binnen uw eigen situatie. Resultaat van deze training is het bedenken en uitwerken van een crossmediaal concept voor uw eigen instelling. Daarbij kunt u een afweging maken tussen de mogelijkheden, verhalende en communicatieve kwaliteiten, organisatie, strategie en redactie en kosten van diverse media.

Voor wie?
De training Crossmedia / transmedia is bedoeld voor elke erfgoedprofessional die zich concreet in wil zetten voor communicatie, educatie en participatie. Zoals het actief onder de aandacht brengen van een tentoonstelling, het vergroten van publieksbereik, het betrekken van (bestaande) communities bij de organisatie en het positioneren van de thematiek van de erfgoedinstelling. Ook de betrokken vrijwilliger die een constructieve bijdrage wenst te leveren aan de uitvoer van het crossmediabeleid van de organisatie kan deze training bijwonen.

Door wie?
De training Crossmedia / transmedia wordt gegeven door Theo Meereboer en Simone Stoltz. Theo is crossmediaspecialist en Senior consultant erfgoed, museale concepten en sociale media. Theo heeft ruime ervaring als communitymanager. Simone is museoloog en informatiemanager en heeft ruime ervaring op het gebied van collectiebeheer, informatieontsluiting en mediagebruik. Zij weet collectie, informatie en nieuwe media perfect met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Praktische informatie
De training wordt gegeven in drie dagdelen en is sterk praktijkgericht. Tussen de trainingsmomenten door wordt u intensief begeleid via de digitale leeromgeving van Erfgoed 2.0 De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Data:
Woensdag 17, 24 en 31 mei 2011 (Amsterdam)
Dinsdag 6, 13 en 20 juni 2011 (Hilversum)
Tijdstip: 13.00 – 16.30 uur
Kosten: € 590,= pp
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier*

* Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie omtrent de betalingswijze. Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van betaling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.