Training: erfgoedinstellingen en sociale media

update: 08-02-2012: de trainingen worden voortaan door Stichting E30 aangeboden. Nieuwe data voor 2012 volgen spoedig.

(printversie, klik hier)

Er verandert veel op het gebied van nieuwe media, informatievoorziening, communicatie en relatiebeheer. Sociale media (en web 2.0) bieden volop mogelijkheden, maar welke zijn eigenlijk relevant voor uw organisatie? Hoe moeten we omgaan met openheid, mededeelzaamheid, kennisdeling en transparantie? Uw relatie met de bezoeker verandert als gevolg van het gebruik van sociale media. In uw organisatie kunnen zich wijzigingen in werkprocessen aandienen als de infrastructuur voor en de dynamiek van kennisvergaren en kennisdelen veranderen. Wat is er dan zo ingrijpend aan die sociale media? Hoe zijn die effectief in te zetten voor communicatie, een project, relatiebeheer, reputatiemanagement, participatie, crowdsourcing en hoe kan voorkomen worden dat op de langere duur een ‘nachtkaars-effect’ ontstaat?

Betekent Sociale media niet gewoon 24 uur per dag ermee bezig zijn? Zoveel tijd heeft u natuurlijk niet. Wat is dan reëel? Het belangrijkste is nog wel de vraag wat hiervan past binnen uw specifieke situatie en welk effect dit heeft op de relatie van uw organisatie met bezoekers en stakeholders. En hoe daaraan te beginnen.

Tijdens de training Sociale Media doet u in korte tijd veel kennis op en gaat u vooral zelf aan de slag met sociale media. Welke strategie volgt u en hoe kunt u dit inbedden in de visie en missie van uw organisatie? Hoe vertelt u daarmee een verhaal, hoe kunnen bezoekers hiermee participeren? De keuze voor een specifieke toepassing ligt bij uzelf. Hierbij kan gedacht worden aan social tagging, bookmarking, crowdsourcing, Twitter, Youtube, LibraryThing, Flickr, Facebook, WordPress, etc… Vooral ook de onderlinge samenhang van dit soort media, een plan van aanpak en de strategische beslissingen komen aan bod.

De inhoudelijke vertaling binnen de gekozen toepassing(en) wordt gedaan aan de hand van een actuele case binnen uw organisatie. Misschien wilt u een bepaalde toepassing verkennen, of zoekt u een communicatie-oplossing. Denk hierbij aan marketing communicatie, participatie van bezoekers, digital storytelling, of het inzetten van digitale tools bij tentoonstellingen en/o f andere events. Ook middelen waarmee u uw collectie onder de aandacht kunt brengen, archiveren en van context kunt voorzien komen aan bod.

Na de training weet u de keuze voor Sociale media te onderbouwen en bent u vaardig met ten minste één toepassing. Deze toepassing heeft u tijdens de training al gereed gemaakt voor direct gebruik binnen uw instelling!

Voor wie?
De training “Sociale Media” is bedoeld voor elke erfgoedprofessional die zich concreet in wil zetten voor vernieuwing van de informatievoorziening, communicatie en educatie binnen de organisatie en daarbij aan de slag wil met een nieuwe relatie met de bezoeker. Ook de betrokken vrijwilliger die een constructieve bijdrage wenst te leveren aan de uitvoer van het participatiebeleid van de erfgoedinstelling kan deelnemen.

Door wie?
De training Erfgoedinstellingen en Sociale Media wordt namens Stichting E30 gegeven door Theo Meereboer en Simone Stoltz. Stichting E30 is de koepelorganisatie, bedoeld voor kennisuitwiseling, training en begeleiding bij innovatie en transities in de cultureel erfgoedsector en faciliteert daarnaast o.a. het Erfgoed 2.0 netwerk. Theo is nieuwe media specialist en adviseur erfgoed, museale concepten en sociale media, met ruime ervaring als community manager. Simone is museoloog en informatiemanager en heeft ruime ervaring op het gebied van collectiebeheer, informatieontsluiting en mediagebruik. Zij weet collectie, informatie en nieuwe media perfect met elkaar in overeenstemming te brengen.

Praktische informatie
De training wordt gegeven in twee afzonderlijke dagdelen en is sterk praktijkgericht. Tussen de trainingsmomenten door wordt u begeleid via de digitale leeromgeving van Stichting E30. De training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers.

Meer weten? Mail met Simone via Simone [@] stichting E30 . nl (spaties en haakjes weglaten)

Data:
nieuwe data (april / juni) volgen spoedig
Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur
Kosten: € 390,=
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier*

*Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie omtrent de betalingswijze. Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van betaling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.