trends bij sociale netwerken in 2008

“Sociale netwerken maken inmiddels een vast onderdeel uit van ons (online) bestaan,” meldt Lode Broekman op Marketingfacts. Dat erfgoedinstellingen, musea, science centers, bibliotheken en archieven zich (intensief) moeten verhouden tot deze sociale netwerken staat buiten kijf. Eigenlijk kunnen we deze culturele organisaties zelf al opvatten als sociale netwerken.

tatemodern.png

Zoals de nieuwe Openbare Bibliotheek in Amsterdam of het Tate Modern in Londen plaatsen zijn om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en onze cultuur van (maatschappelijke en persoonlijke) context te voorzien. Dan is het zodoende met name de online (web2.0) component en de mogelijkheden daarvan die uitgediept en benut dienen te worden. Dan kunnen we met recht spreken van Museum 2.0.

Marketingfacts geeft tien trends voor sociale netwerken in 2008. Ik noem er enkele die me, met een beetje fantasie, voor de culturele sector relevant lijken.

  1. Netwerken komen naar je toe: Mijn Dorp, Mijn Monument, Mijn Collectie etc. Dit kan als apart netwerk maar ook als groep binnen bestaande netwerken met verregaande functionaliteiten.
  2. Het is nog niet gedaan met Online Virtual Reality. Verbeterde (open source) software en toepassingsmogelijkheden binnen sociale netwerken zullen meer en meer in dienst staan van slimme en verleidelijke marketing.
  3. Meer video en multimedia online – meer mobieltjes met verbeterde camerafunctionaliteiten en laagdrempelige online toepassingen gaan videoblogging een boost geven. Mobiele toepassingen hebben sowieso de toekomst. Of wat te denken van een collectie beeldhouwwerken op je IpodTouch. How it looks, how it feels.
  4. Gratis WiFi, internet in trein en vliegtuig en openbare gebouwen gaan het internetgebruik (en dus ook sociale netwerken) verder verhogen.
  5. Revenue based social networking: als de massa te vinden is in de sociale netwerken, zal het geld zich daar ook naartoe verplaatsen. Naast het platform (zenden naar de gemeenschap) zal ook affiliate marketing binnen de communities zijn opwachting maken. Daar krijgen bijvoorbeeld musea ook mee te maken in hun marketing (en met hun sponsors)

Lees het volledige artikel op Marketingfacts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.