uRule Empathie en Games

9je2_logouRulebasisstaand2_10
Terugblik uRule symposium: Games en Erfgoed
Op donderdag 30 oktober 2014 vond het uRule symposium Games en Erfgoed plaats in ZIMIHC theater Zuilen. Het was een inspirerende middag met presentaties van de prototypes, een keynote spreker en verschillende workshops waar samenwerking tussen erfgoedinstellingen en gameontwikkelaars centraal stonden. De presentaties bestonden uit drie prototypes: Slot ZuylenFort Vechten & Geheugen van Zeist en Stichting O-Gen (Grebbelinie).
Ter inspiratie was Rosie Poebright, expert op het gebied van games en erfgoed uitgenodigd om een keynote te houden over de activiteiten van haar bedrijf Splash and Ripple.
Met ‘Hitting the empathy nerve with games in Heritage’ inspireerde ze velen met beeldende en sprekende voorbeelden. De vraag die zij zichzelf stelt is: hoe kunnen we games maken die een blijvende indruk achterlaten bij mensen? Volgens Poebright is empathie de sleutel. Hierbij verwijst Poebright naar de peak experience van Maslow: “People experience profound moments of joy and excitement about six or seven times during a lifetime. Mostly triggered by deep meditation, love, art, nature and empathy.” Empathie; empathie voor jezelf en voor de ander. Dit uitgangspunt zien we terug in alle inspirerende voorbeelden die ze daarna presenteert. Een uitgebreid verslag van de keynote spreker, Rosie Poebrigth vind je hier.
Tweede helft van het symposium zijn de deelnemers uiteen gegaan om verschillende workshops bij te wonen van: Karel Millenaar & Ben Schouten; Wijze lessen voor games en erfgoed, Jasper Visser; Hoe bedenken we een strategische game en Kars Alfrink; Hoe je de reële en virtuele wereld kunt verbinden.
Klik hier om het gehele verslag na te lezen.
Wat is uRule?
uRule is een werkplaats en een kenniscentrum om games en erfgoed in de provincie Utrecht met elkaar te verbinden en nieuwe erfgoedgames te ontwikkelen. uRule is een samenwerking tussen ZIMIHC, BiSC, Landschap Erfgoed Utrecht, RTV Utrecht, Kunst Centraal, Dutch Game Garden en HKU. uRule wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Utrecht.
Voor meer informatie zie www.urule.nl of volg uRule via @uRule_utrecht.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.