Van poppenspel tot poldermodel

Achter de schermen bij zestien Noord-Hollandse erfgoedprojecten”
Bureau Erfgoededucatie, onderdeel van Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH), brengt op 20 januari een nieuwe publicatie uit. In deze publicatie zijn zestien educatieprojecten nader belicht. Bureau Erfgoededucatie sprak met betrokkenen, waaronder leerkrachten, schooldirecteuren en lesontwikkelaars. Zij vertellen over hun ervaringen met het ontwikkelen, de uitvoering en de verankering van de projecten. De publicatie biedt tevens enkele lijsten met praktische tips voor scholen en culturele instellingen die met erfgoededucatie aan de slag willen.

“Erfgoed leeft, ook in het onderwijs. De afgelopen jaren verschenen in Noord-Holland tientallen nieuwe erfgoedprojecten voor het primair en voortgezet onderwijs. Van De Koog tot Laren en van Wieringen tot Hoofddorp, ontwikkelden netwerken van scholen en erfgoedinstellingen nieuwe lesprojecten. Zo kwamen uiteenlopende erfgoedlessen tot stand, voor leerlingen van groep 1 van de basisschool tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs” aldus CENH.

De publicatie verschijnt 20 januari 2010. Voor meer informatie of een recensie-exemplaar kan contact worden opgenomen met Vibeke Roeper, Hoofd Bureau Erfgoededucatie (vibekeroeper@cultureelerfgoednh.nl). De publicatie is ook te bestellen bij CENH.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.