Vier collecties digitaal samengevoegd

Er zijn al een aantal digitale samenwerkingsverbanden van instellingen op nationaal niveau. Goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de website en beeldbank Aziatisch keramiek. Een initiatief van vier verschillende musea.

Vier Leidse instellingen met collecties op het gebied van de exacte wetenschappen gaan nu ook samenwerken om hun verzamelingen digitaal toegankelijk te maken.

Het gaat om de collecties van het Anatomisch Museum, Natuurhistorisch museum Naturalis, Museum Boerhaave, de Hortus Botanicus Leiden/Nationaal Herbarium Nederland en de Leidse Universiteitsbibliotheek.
De collecties worden zo toegankelijk en samenhangend mogelijk op het internet gezet. De verzamelingen hebben een historisch of intellectueel verband en het wordt zo voor onderzoekers en studenten vergemaakleijkt om informatie te vinden en te gebruiken.

Op zich een prima initiatief! Dit initiatief zou navolging verdienen op landelijk niveau voor alle instellingen met collecties op het gebied van exacte wetenschappen. Vooralsnog is dit in elk geval een goed begin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.