Virtual Museum of Canada

Al enige tijd wordt er in Nederland gesproken over de Collectie Nederland en het ontsluiten en toegankelijk maken ervan. Een goede eerste stap in de richting hiervoor is het Museum Inventarisatie Project (MusIP) dat het grootste gedeelte van de Nederlandse museumcollecties op deelcollectie niveau heeft ontsloten en toegankelijk gemaakt. Dat we er daarmee nog (lang) niet zijn mag duidelijk zijn met hoe men in Canada bezig is.

“Engaging audiences of all ages in Canada’s diverse heritage through a dynamic Internet service freely available to the public in French and English.”
Aldus de missie zoals geformuleerd op het Canadian Virtual Museum. De website, die al sinds 2001 bestaat(!) en telkens voorop loopt met de benaderingswijze en alle features, toont het publiek een samenstelling van de vele collecties die in het land bewaard worden. Zij biedt diverse mogelijkheden waaronder een beeldbank, een grote verhalen verzameling van zowel instellingen als bezoekers, een uitgebreid overzicht van ‘erfgoed’games en een specifieke educatieve toepassing voor scholen. Opvallend leuk aan deze site vind ik de mogelijkheid voor bezoekers om hun eigen tentoonstelling samen te stellen, gebruikmakende van bestaande museale collecties die (fysiek) door het gehele land verspreid staan.

Een overzicht van de deelnemende musea in het VMC geeft aan dat een overkoepelende visie en intensieve samenwerking tot een enorme meerwaarde kan leiden. Daar kunnen Nederlandse musea nog een voorbeeld aan nemen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.