Von Quicchebergprijs 2010

Isabelle Smit heeft met haar afstudeerscriptie Wie wat bewaart, heeft wat! de Samuel von Quicchebergprijs 2010 gewonnen. Deze aanmoedigingsprijs wordt iedere examenperiode uitgereikt aan een student die in zijn of haar afstudeerproject de uitgangspunten van de erfgoedtheorie het best of het meest aansprekend verwerkt heeft. De prijs werd op 2 juli uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking aan studenten van de bachelor Cultureel erfgoed.

In haar scriptie “Wie wat bewaart, heeft wat!” onderzoekt Isabelle Smit wat nieuw erfgoed is en wat de drempels bij het verzamelen van het nieuwe erfgoed zijn, en ook of het wenselijk is voor nieuw erfgoed, en in het bijzonder street art, vooraf selectiecriteria op te stellen. Smit heeft zich in haar scriptie mede verdiept in de geschiedenis van het verzamelen, om zo gefundeerd en met inzicht naar het verzamelen van nieuw erfgoed te kunnen kijken. Volgens Léontine Meijer-Van Mensch, docent Erfgoedtheorie aan de Reinwardt Academie, die de prijs uitreikte, levert deze scriptie een waardevolle bijdrage aan het theoretisch en praktische discours over de selectiecriteria voor erfgoed en het nieuwe erfgoed in het bijzonder.

Zie voor meer informatie de website van de Reinwart Acadmie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.