voorlichtingsavond Master of Museology op 14 mei

Op 14 mei a.s. is er op de Reinwardt Academie een voorlichtingsavond over het International Master’s Degree Programme van de Reinwardt Academie. Ik plaats onderstaand het bericht over de voorlichtingsavond integraal, aangezien het precies de juiste informatie geeft.

Geachte collega’s,

De Reinwardt Academie biedt aan medewerkers van musea een nieuwe mogelijkheid aan zich verder te ontwikkelen als professional. Vanaf september 2009 is het namelijk mogelijk deel te nemen aan een of meer modules van het  International Master’s Degree Programme in Museology.

Afgestudeerden van het International Master’s Degree Programme van de Reinwardt Academie hebben succesvol hun weg gevonden in het professionele werkveld in Nederland en in het buitenland. Het masterprogramma kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan uw professionele competenties.

In zes modules besteden we aandacht aan thema’s die een steeds belangrijker rol spelen in de erfgoedwereld in het algemeen en de museumwereld in het bijzonder. Thema’s, zoals ethiek, “social inclusion”, afstoten en het documenteren van de eigen tijd vormen belangrijke uitdagingen voor de professionals van de toekomst.

Het masterprogramma kenmerkt zich zowel door een sterke toekomstgerichtheid als door een internationale oriëntatie. Zowel de praktijk van het museumwerk als de professionele discours is in toenemende mate internationaal. Op lokaal niveau hebben musea enerzijds te maken met de consequenties van internationale discussies en internationale regelgeving (restitutie is daarvan een voorbeeld), en anderzijds hebben musea te maken met maatschappelijke effecten van globalisering (immigratie en multiculturaliteit zijn daarvan voorbeelden).

Moderne professionals werken in kennisnetwerken, die zich uitstrekken over vele landen en continenten. In het masterprogramma (dat in het Engels wordt gegeven) heeft u de gelegenheid samen te werken met studenten uit de hele wereld en daarmee te werken aan een internationaal netwerk.

Om u duidelijk te maken welke mogelijkheden deelname aan een van de modules u persoonlijk kan bieden organiseren wij een voorlichtingsavond op 14 mei. Ook op www.english.reinwardtacademie.nl/en is informatie over het programma beschikbaar.

Wij hopen veel geïnteresseerde collega’s te kunnen ontmoeten. U kunt zich aanmelden voor deze avond per email bij Wilma Wesselink w.wesselink@ahk.nl of telefonisch op 020 – 5277103.
U kunt ons ook uw e-mail adres sturen. Dan zenden wij u per ommegaand verdere informatie.

Met vriendelijke groet

Dr. Peter van Mensch
Course Director
International Master Degree Programme in Museology

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.