Web 2.0: status quo

Op Frankwatching is een interessante post verschenen over de stand van zaken ten aanzien van Web2.0. Pascal Selles (o.a. marketingportaal) stelt daar o.m de vraag of Web 2.0 applicaties inmiddels gemeengoed geworden zijn onder de internetters. Uit een recent rapport van Forrester over European Social Technographics blijkt dat mensen aanzetten tot participeren op het web minder eenvoudig is dan wel wordt gedacht. Interessant is ook te zien hoe Nederland het doet in vergelijking met andere Europese landen.

Eén van de conclusies die Pascal trekt is dat we in Nederland (schoorvoetend) blij moeten zijn met een percentage van 17% dat actief content creëert op het internet (tegen 10% gemiddeld in Europa). Hoewel Nederland zich daarmee Europees Web 2.0 koploper kan noemen, vindt hij het percentage aan de lage kant.
Het betekent evenwel voor Nederland bijna eenvijfde deel van de bezoekers / gebruikers en ik vind dat wel een behoorlijke grote groep. Deze voorsprong van Nederland kan ook door erfgoedinstellingen goed benut worden om te (blijven) innoveren op het gebied van ontsluiting, participatie en co-creatie en zo een vooraanstaande positie in te nemen. Ik ben benieuwd hoe anderen daar over denken: is 17% nu een hoog of laag aantal en kunnen Nederlandse erfgoedinstellingen hun voordeel doen met deze bereidwilligheid tot participatie?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.