Weblectures en skypen

Sinds februari dit jaar maken alle universiteiten in Nederland gebruik van weblectures, ook wel videocolleges genoemd. Voor weblectures zijn verschillende technieken beschikbaar. Zo maakt de Universiteit Utrecht gebruik van Mediasite; een Amerikaans product dat in Nederland door Mediamission wordt gedistribueerd. Deze wordt ook gebruikt door andere universiteiten, maar er zijn meer platforms beschikbaar voor weblectures, zoals Presentations 2Go en Apreso. Op 2 februari 2010 besloten TU Delft en de Open Universiteit met een overeenkomst hun weblectures beschikbaar te stellen via I-Tunes U.

Bij deze vorm van Weblectures heeft de gebruiker zowel de lecturer als de bij de lecture gebruikte presentatie in beeld. Voorbeelden van een weblecture kun je zien op Lecturenet. Studenten zijn over het algemeen heel tevreden over de toepassing. Ook de docenten, zo blijkt uit onderzoek door Renée Filius en Ineke Lam in 2009, staan positief tegenover het gebruik van videocolleges.

De motiven voor het gebruik van webcolleges ligt voornamelijk op het gebied van herhaling. Veel studenten gaven aan zich tijdens de colleges niet voldoende te kunnen  concentreren om alle stof bij te houden (door rumoer in de collegezaal!). Zij gebruiken de webversie voor herhaling thuis. Ook bieden de weblectures extra mogelijkheden op het gebied van functiebeperkingen of ziekte. Immers de weblectures zijn op elke plaats met internetverbinding te raadplegen en in eigen tempo te volgen.

Grappig resultaat dat uit het onderzoek naar voren kwam is dat docenten de weblectures vrij ‘conservatief’ inzetten, als herhalingsmiddel en voor de registratie van hoorcollegs voor voltijds bachelorstudenten. Blijkbaar worden lestures niet opgenomen om verdieping van de lesstof aan te bieden of uit andere efficiencyoverwegingen. Filius en Lam suggereren terecht dat een weblecture juist uitermate geschikt zou kunnen zijn als additioneel leermiddel. “Als supplement bij hoorcolleges kunnen de weblectures voor verdieping zorgen bij een onderwerp of als extra uitleg over een bepaald concept of model.”
De weblectures, zo blijkt uit het onderzoek van Filius en Lam, hebben vrijwel geen gevolgen voor de opkomst bij live-colleges. Tweederde van de docenten vindt bovendien dat webcolleges bijdragen aan een verhoging van het studiesucces.

In 2008 hebben we op de Reinwardt Academie een primeur gehad op het gebied van Weblectures. Dit was tijdens de module Erfgoed en Nieuwe Media in de minor e-Cultuur. Hierbij werd echter geen gebruikgemaakt van ‘weblecturetechniek’, maar gewoon van Skype. Zowel de studenten als docent, Theo Meereboer, waren laaiend enthousiast. Vooral de mogelijkheid met de lecturer achter het scherm in gesprek te kunnen treden (iets dat met de weblecturetechniek niet kan) was voor hen een enorm pluspunt. Een verlsag door de lecturer, Edwin Mijnsbergen van ZBDigitaal,  is hier te lezen. Nadeel van skypen is in dit geval dat het college niet terug te kijken is. Althans niet dit college. Als iemand hier ook weer een oplossing op heeft gevonden (kun je opnemen vanuit skype?), dan hebben we wat mij betreft de perfecte ‘weblecturetechniek’ gewoon gratis beschikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.