webloggen (staats)gevaarlijk fenomeen!

Bijna zou ik geloven dat Web 2.0, met inbegrip van YouTube, FlickR en talloze weblog tools, zonder meer door de overheid gepropageerd wordt, omdat het bijdraagt aan duurzaam beleid t.a.v. erfgoed, e-cultuur (en dus identiteit) en participatie van de burger daarbij. Unesco publiceerde in 2003 het Charter on the Preservation of Digital Heritage, waarin een benadering en handelswijze wordt gelanceerd. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en zijn er talloze projecten en resultaten op dit gebied. Sterker nog, ik geloof graag dat eenieder nu wel inziet dat dit soort tools al bijna net zo ingeburgerd zijn als de tv, telefoon of de trein (waartegen destijds ook veel weerstand en scepsis was). En zeker in België, waar het wemelt van vooruitstrevende initiatieven op het gebied van e-Cultuur.
decremopramkoers1

Toch is er nog een wereld te winnen, ook in België. De Belgische Minister van Defensie Pieter De Crem namelijk roept iedereen op zich te bezinnen over het ‘gevaarlijke fenomeen van webloggen’, meldt De Standaard. Er waren kamervragen geweest bij het ontslag van het barmeisje dat vorige week op haar blog een bezoek van De Crem aan B. Café in New York signaleerde. Ze schreef over ‘een dronken minister’ en citeerde zijn diplomatiek adviseur, die stelde ‘dat belangrijke afspraken waren afgezegd, maar dat het bezoek toch doorging omdat het te stil was in Brussel’. Zondag werd ze door de bareigenaar ontslagen, ‘na een telefoon van de woordvoerder van de minister’, zo schreef ze op haar blog.

De Crem deed er nog een schepje bovenop: ‘Ik wil van deze gelegenheid en dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. Wij leven in een tijdgeest waarin het iedereen vrij staat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. Het is bijna onmogelijk om zich daartegen te verdedigen. Iedereen van u is een potentieel slachtoffer.’ Luid applaus op de banken, zelfs hier en daar van de oppositie.

Inmiddels heeft de minister een reis naar Chili en Argentinië uitgesteld. Al kan ik me voorstellen dat hij daar ook wel medestanders voor zijn visie zou vinden…
Natuurlijk blijft er behoefte aan een kritische blik en hoeven we niet zonder meer alles ongenuanceerd te publiceren om het vervolgens klakkeloos te geloven. Maar dat deden we al nooit, toch?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.