“Weg met de oude (erfgoed)professional!”

reinwardt
Caspar Georg Carl Reinwardt

Op 25 februari organiseren Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie in de Dapperstraat weer de maandelijkse Erfgoedarena. Ditmaal is het onderwerp “Weg met de oude professional!”

Ook in de erfgoedsector raken experts hun dominante positie kwijt. Alle informatie over erfgoed die vroeger uitsluitend door professionele conservatoren, archeologen en archivarissen werd verzameld en beheerd, is zo langzamerhand op het internet te vinden. De deskundige heeft niet meer de waarheid in pacht. Wetenschappelijke waarheden worden niet eens meer geloofd; we spreken niet meer in termen van één waarheid, maar van verhalen en verschillende waarheden, ook die van de gebruiker.
De erfgoedprofessional raakt zo de macht over erfgoedinformatie en het erfgoed zelf kwijt. Het zijn bezoekers die met hun aantallen de erfgoedinstellingen regeren. Het zijn de gebruikers die content genereren, organiseren en ontsluiten; het is de politiek die met haar identiteits- en integratiedoelstelling de agenda in het erfgoeddebat bepaalt.

Erfgoedprofessionals moeten dit niet allemaal lijdzaam over zich heen laten komen. Ze moeten opnieuw bedenken wat de meerwaarde is van hun kennis en expertise, in welke rol ze die kennis en expertise het meest effectief kunnen aanwenden en in welke omgeving ze die rol het beste kunnen vervullen.

Gipsformerei Berlin
Deskundigheid? Traditie? Ambacht? De erfgoedprofessional gaat met de billen bloot. foto: Gipsformerei Berlin (Theo Meereboer)

Dat is althans de gedachte. Daarover, over professionals die zichzelf, vanuit weerstand, verwarring of overtuiging opnieuw moeten uitvinden, gaat de ErfgoedArena van 25 februari.

De inleiding van het debat wordt gegeven door Martin Berendse (algemene rijksarchivaris). Als referenten worden Jantje Steenhuis (gemeentarchivaris van Rotterdam, voorzitter van BRAIN) en Eddie Westbroek verwacht (definitief programma volgt). Voorzitter van het debat ben ik zelf deze keer.

Aanmelden
Inschrijven kan via de website van Erfgoed Nederland. Deelname is gratis.

Tijd
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Het programma duurt tot 22.00 uur, met aansluitend een borrel.

Locatie
Reinwardt Academie
Dapperstraat 315
1093 BS  Amsterdam
020 – 527 71 00

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.