‘Wie .. voor de sociale media?’ | Het resultaat…

Op onze vraag wie vanuit de organisatie verantwoordelijk is voor de sociale media kwamen 44 reacties binnen. Van deze stemmers geeft 25 % aan dat de afdeling communicatie bij hun verantwoordelijk is. (Dit zijn 13 instellingen.) De communitymanager is bij 6 instellingen werkzaam en na de afdeling communicatie ook meteen de op een na grootste groep binnen de stemmers. De ICT-afdeling, de Marketingafdeling en de stagiaire zijn gelijk geeindigd met ieder 8% van de stemmen. Bij de stagiaires kun je je afvragen of zij deze taak toebedeeld krijgen door een eventuele media-achtergrond of doordat zij jong zijn en aangenomen wordt ‘dus ook wel bekend te zijn’ met deze vorm van media. Van enkele van mijn eigen stagiaires weet ik dat zij nota bene de initiatiefnemers zijn geweest binnen de instelling. Bij 6% van de instellingen uit de poll werkt niemand met sociale media binnen hun functie! Hierbij is het jammer genoeg onduidelijk of hierbij sprake is van een bewuste keuze of onmacht…

Ook de categorie ‘overige’ is met 15 % goed benut. Hierbij werden 8 verschillende functies genoemd:

  • iedereen!
  • library
  • verschillende mensen
  • afdeling kennisdistributie
  • informatiespecialist
  • coordinator collectie en tentoonstelling i.s.m. directeur
  • de web en nieuwe mediacoordinator
  • afdeling e-cultuur

Uit gesprekken met erfgoedinstellingen merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de juiste rol en bijbehorende taken van een communitymanager en dat er gebrek is een juiste formulering van deze werkzaamheden. Dit bleek ook uit de tweede poll, waar 20 mensen op gereageerd hebben. Meer dan de helft hiervan geeft aan deze taken niet in de functieomschrijving te hebben staan. Een kleine 15% is er nu mee bezig en er zijn 6 organisaties die aangeven wel taken in de functieomschrijving op te hebben genomen.

Wat opvallend is uit de resultaten is dat de werkzaamheden bij maar liefst 38 van de 44 instellingen door ‘een iemand’ uit de organisatie opgepakt worden. Bij deze 38 instellingen gezamenlijk is er geen sprake van één type functie, terwijl er in de meeste gevallen wel sprake is van dezelfde werkzaamheden. Ook hieruit blijkt het belangrijk te zijn dat er een specifieke taakomschrijving voor het vak communitymanager ontwikkeld wordt. Niet alleen vanwege het gebrek hieraan, maar zeker ook om hiermee te kunnen selecteren naar de juiste personen binnen (of buiten) de organsisatie.
Naast de opleiding communitymanagement die we vanaf september aanbieden, zijn we van plan zeker ook op dit vlak bij te dragen.

Dus nogmaals: wordt vervolgd…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.